Upj Darlığı - Üreteropelvik Bileşke Darlığı
  • 0

Upj Darlığı – Üreteropelvik Bileşke Darlığı

Upj Darlığı – Üreteropelvik Bileşke Darlığı nedir ? Böbreğin çıkışındaki kanalın dar olması nedeniyle böbrekte şişlik ile karakterize bir hastalıktır. Çoğu zaman anne karnında yapılan ultrasonografi ile teşhis edilirken, ileri yaşlarda ağrı veya idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle hastalar başvurur. Ortalama 1500 çocukta 1 görülmektedir.

Anne karnında saptanan böbrek büyümesinin (prenatal hidronefrozun) en sık nedeni böbrek çıkışı darlığı ya da üreteropelvik darlık (UPJ darlığı) dır.

Hafif ve orta şiddette olan hidronefrozlar takip edilebilir. Ancak ağrısı, idrar yolu enfeksiyonu, hidronefrozda artışı veya böbrek fonksiyonunda azalması olan olgularda ameliyat gerekir. Şiddetli olmayan hidronefrozlarda bebeğin böbreğinin sağlığı genellikle korunur ve 5 yaşa kadar yakın takip yapılır çünkü özellikle ilk 2 yaş içinde kendiliğinden darlığın düzelme şansı yüksektir.

Cerrahi girişimde altın standart tedavi dar segmentin çıkartılması ve havuzcuğun tekrar idrar yoluna dikilmesidir. Başarı şansı  %95 ‘in üzerindedir.Açık cerrahi, laparoskopi veya robotik cerrahi yöntemlerinin hepsinin başarısı benzerdir. Ancak, laparoskopi ve robotik cerrahi, daha kısa hastanede kalış süresi, daha az ağrı hissedilmesi ve daha iyi kozmetik sonuçlar elde edilmesi nedeniyle günümüzde artan sıklıkta uygulanmaya başlanmıştır.

Upj Darlığı Tanısı Nasıl Konur ?

  • TİT: Tam idrar testi
  • USG: Öncelikle ultrasonda böbrek boyu, havuzcuk çapı, böbreğin etli kısmının kalınlığı görüntülenir.
  • Sintigrafi: Skar dokusu için MAG veya DTPA ve DMSA yapılır

MAG ve DTPA böbrek fonksiyonlarını değerlendirmek için yapılırken, DMSA böbrek parankiminin değerlendirilmesini sağlar.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *