• 0

İyi Huylu Prostat Büyümesi Tedavisinde Thulep, Thulium Lazer

İyi huylu prostat büyümesi (BPH) tedavisinde lazer yardımıyla yapılan prosedürler altın standart haline geldi. Bugün iyi huylu prostat büyümesinde Greenlight lazer, Holep, Bipolep, Thulep gibi farklı yaklaşımlara sahibiz. Bu yaklaşımlardan en bilineni ve en sık uygulananı Holep’dir. Ancak BPH tedavisinde diğer yaklaşımları da tercih etmek mümkündür. Thulep de thulium lazer ile prostat dokusunun kesildiği yöntemdir. Thulep’de idrar deliğinden ince bir tel ile idrar yoluna girilir, prostata ulaşılır ve büyümüş prostat dokusu lazer ile kesildikten sonra parçalanarak idrar yolundan dışarıya çıkarılır. Yani vücutta hiçbir kesi yapılmadan operasyon noktalanmış olur.

Nasıl Uygulanır?

İşlem genel anestezi altında ameliyathane ortamında penis ucundan girip prostata ulaşarak yapılır. Prostat yüksek ışık altında büyütülmüş olarak monitörde izlenir. Prostat dokusu parçalara ayrılarak parçalar halinde vücut dışına çıkarılır.

ThuLEP Tedavisinin Avantajları Nelerdir?

Thulium lazer sürekli enerji ile belirli bir ısıda çalışır ve bu nedenle daha iyi bir kesme gücüne sahiptir. Thulep’de dokulara daha az penetre edilir. Bir kıyaslama yapmak gerekirse holmium lazerin derinliği 0.4 mm iken thulium lazerin penetrasyon derinliği 0.25’dir. Bu nedenlerle thulep daha az kanama, hastanede daha kısa süre kalış süresi, cinsel fonksiyonu ve idrar tutmayı mümkün kılan dokulara verilebilecek zararın minimize edilebilmesi gibi bir dizi avantajı hastalara sunabilir.

ThuLEP Kimlere Uygulanabilir?

Prostat büyümesi olan tüm hastalarda kullanılabilir. Büyük prostatlarda da tercih edilebilir. 100 ml ve üzeri hacimli prostatların tedavisinde güvenle kullanılabilir.

HoLEP ile ThuLEP Arasındaki Farklar Nelerdir?

Hastaların aklındaki en önemli soru belki de Holep ile Thulep arasındaki farkın ne olduğudur. Gerçekten Holep varken Thulep’e gerek var mı? İki teknoloji birbirine çok benzese de bazı farklar mevcut. Thulep daha yeni bir teknoloji olması nedeniyle daha üstün olduğu konular var.

  • Holep işlemi esnasında ani ısı artışları ve azalışları olur. Örneğin lazer atımları arasındaki sürede lazer soğuyabilir. Thulep’de ise lazer sürekli çalışır ve sürekli sıcak kalır. Bu da cerraha daha hassas çalışma imkanı verir. Prostat çevresindeki hassas doku ve hücrelere zarar verme riski en aza indirilir. Yani prostatın çevresinde bulunan ereksiyonu ve idrar tutmayı mümkün kılan dokulara en az zarar riski söz konusudur.
  • Thulium lazerin penetrasyon derinliği daha az olduğu için daha az kanama riskini mümkün kılabilir. Bu özellik de yukarıda belirttiğimiz hassas dokulara zarar verme riskini düşürmeye katkıda bulunur. Ancak penetrasyon derinliğinin fazla olması dokuyu dokudan ayırma konusunda Holep’i daha üstün hale de getirebilir.

Özetle iyi huylu prostat büyümesi tedavisinde Thulep’in daha ileri olduğu bazı konular olmakla birlikte Holep ve Thulep arasında cerrahi sonuç açısından belirli bir fark bulunmamaktadır. Deneyimli hekimler tarafından uygulandığında iki yöntemde çok iyi sonuçlar vermektedir.

Thulep Sık Sorulan Sorular

Hastalarımızın Thulep hakkında sık sorduğu sorulara yanıt verdik.

Ameliyattan sonra hastalar neye dikkat etmeli?

Thulep ameliyatı sonrası hastalar ortalama 2 gün içinde taburcu edilir. Ancak eve dönüşte iki üç hafta kadar ağır spor, bedensel işler, uzun yolculuklar, ağır beslenme gibi konulara dikkat etmek ve kaçınmak gerekir.

Thulep ameliyatı sonrası idrar kaçırma olur mu?

Hayır. Ne Holep ne Thulep ameliyatı sonrası kalıcı bir idrar kaçırma, tutamama durumu söz konusu değildir.  Hatta Thulep sahip olduğu avantajlar nedeniyle daha hassas çalışmaya izin verdiği için idrar tutmayı mümkün kılan prostat çevresindeki hassas dokulara zarar verme riski çok daha azdır.

Thulep cinsel fonksiyonlara zararı verir mi?

Hayır. Açıklayalım. Thulep ameliyatında cinsel fonksiyonlara zarar riski oldukça düşüktür. Thulium lazerin dokuya etkisi sadece 0.25 mm’dir. Bu sayede prostata komşu olan sertleşmeyi mümkün kılan dokulara zarar verme riski çok aza iner. Bir kıyaslama yaparsak holmium lazerin dokuya olan derinliği 0.4 mm’dir. Holmium lazerle yapılan Holep ameliyatlarının da oldukça güvenli olduğunu düşünürsek daha az doku penetrasyonuyla işlem yapan Thulium lazerin yani Thulep’in çok daha güvenli olduğu yorumunu yapabiliriz.

Thulep dışında lazer ile yapılan başka hangi yöntemler vardır?

Thulep’e benzer olan yöntemler HoLEP ve BipoLEP uygulamalarıdır. Bu prosedürlerde de büyümüş prostat dokusu lazer yardımıyla kesilerek vücut dışına çıkarılır. Farklı bir lazer prosedürü olan Greenlight lazer de ise diğer iki yöntemin aksine büyüyen prostat dokusu kesilmez, buharlaştırılır.

Thulep’in diğer yöntemlere göre en öne çıkan avantajı nedir?

Diğer BPH tedavileri olan TUR ve Greenlight lazerde prostat dokusu tam olarak çıkarılamaz. Kalan doku zamanla büyüyebilir ve ikinci bir ameliyat gerekebilir. HoLEP’te ise prostatın tekrar büyüme riski sıfıra yakındır. Thulep yönteminde kullanılan thulium lazer ile büyümüş prostatı geri gelmeyecek şekilde vücuttan tamamen çıkarmak mümkündür. İşlem büyük prostatlarda da tercih edilebilir ve olumlu sonuçların elde edilmesine yardımcı olur. Thulep ile prostatı çıkarırken thulium lazerin ısısı değişmez, prostatı kesme gücü azalmaz. Ayrıca dokuya daha az penetre ederek prostat çıkarılabilir. Bu da daha az kanama, hastanede daha kısa kalış, cinsel fonksiyonu ve idrar tutmayı mümkün kılan dokulara verilebilecek zararın minimize edilebilmesi gibi birçok avantajı beraberinde getirir.

Thulep’ten sonra sonda takılır mı?

Evet. İşlemden sonra ortalama 24 saat sonda takılır. Sonda çıktıktan kısa bir süre sonra idrardaki yanma hissi de ortadan kalkar.

Büyük prostatlarda Thulep kullanılabilir mi?

Evet, yapılabilir. Prostatın hacmi Thulep ameliyatı için bir kriter değildir. İşlem, hem büyük hem de küçük prostat büyümelerine güvenle ve başarıyla uygulanabilir.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hasta koordinatörü ile iletişime geçin