• 0

İyi Huylu Prostat Büyümesi Tedavisinde Thulep, Thulium Lazer

İyi huylu prostat büyümesi (BPH) tedavisinde lazer yardımıyla yapılan prosedürler altın standart haline geldi. Bugün iyi huylu prostat büyümesinde Greenlight lazer, Holep, Bipolep, Thulep gibi farklı yaklaşımlara sahibiz. Bu yaklaşımlardan en bilineni ve en sık uygulananı Holep’dir. Ancak BPH tedavisinde diğer yaklaşımları da tercih etmek mümkündür. Thulep de thulium lazer ile prostat dokusunun kesildiği yöntemdir. Thulep’de idrar deliğinden ince bir tel ile idrar yoluna girilir, prostata ulaşılır ve büyümüş prostat dokusu lazer ile kesildikten sonra parçalanarak idrar yolundan dışarıya çıkarılır. Yani vücutta hiçbir kesi yapılmadan operasyon noktalanmış olur.

Nasıl Uygulanır?

İşlem genel anestezi altında ameliyathane ortamında penis ucundan girip prostata ulaşarak yapılır. Prostat yüksek ışık altında büyütülmüş olarak monitörde izlenir. Prostat dokusu parçalara ayrılarak parçalar halinde vücut dışına çıkarılır.

ThuLEP Tedavisinin Avantajları Nelerdir?

Thulium lazer sürekli enerji ile belirli bir ısıda çalışır ve bu nedenle daha iyi bir kesme gücüne sahiptir. Thulep’de dokulara daha az penetre edilir. Bir kıyaslama yapmak gerekirse holmium lazerin derinliği 0.4 mm iken thulium lazerin penetrasyon derinliği 0.25’dir. Bu nedenlerle thulep daha az kanama, hastanede daha kısa süre kalış süresi, cinsel fonksiyonu ve idrar tutmayı mümkün kılan dokulara verilebilecek zararın minimize edilebilmesi gibi bir dizi avantajı hastalara sunabilir.

ThuLEP Kimlere Uygulanabilir?

Thulep prostat büyümesi olan tüm hastalarda kullanılabilir. Büyük prostatlarda da tercih edilebilir. 100 ml ve üzeri hacimli prostatların tedavisinde güvenle kullanılabilir.

HoLEP ile ThuLEP Arasındaki Farklar Nelerdir?

Hastaların aklındaki en önemli soru belki de Holep ile Thulep arasındaki farkın ne olduğudur. Gerçekten Holep varken Thulep’e gerek var mı? İki teknoloji birbirine çok benzese de bazı farklar mevcut. Thulep daha yeni bir teknoloji olması nedeniyle daha üstün olduğu konular var.

  • Holep işlemi esnasında ani ısı artışları ve azalışları olur. Örneğin lazer atımları arasındaki sürede lazer soğuyabilir. Thulep’de ise lazer sürekli çalışır ve sürekli sıcak kalır. Bu da cerraha daha hassas çalışma imkanı verir. Prostat çevresindeki hassas doku ve hücrelere zarar verme riski en aza indirilir. Yani prostatın çevresinde bulunan ereksiyonu ve idrar tutmayı mümkün kılan dokulara en az zarar riski söz konusudur.
  • Thulium lazerin penetrasyon derinliği daha az olduğu için daha az kanama riskini mümkün kılabilir. Bu özellik de yukarıda belirttiğimiz hassas dokulara zarar verme riskini düşürmeye katkıda bulunur. Ancak penetrasyon derinliğinin fazla olması dokuyu dokudan ayırma konusunda Holep’i daha üstün hale de getirebilir.

Özetle iyi huylu prostat büyümesi tedavisinde Thulep’in daha ileri olduğu bazı konular olmakla birlikte Holep ve Thulep arasında cerrahi sonuç açısından belirli bir fark bulunmamaktadır. Deneyimli hekimler tarafından uygulandığında iki yöntemde çok iyi sonuçlar vermektedir.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hasta koordinatörü ile iletişime geçin