• 0

Robotik Mesane Kanseri Ameliyatı

Toplumdan topluma değişmekle birlikte mesane kanseri prostat kanserinden sonra en sık görülen ikinci ürolojik kanser tipidir. Erkeklerde daha sık görülür. Mesane kanserlerinin büyük bir kısmını yüzeyel tümörler oluşturur. Bu tip tümörlerde (Ta, T1) sistoskopi ile idrar deliğinden girerek mesaneye ulaşıp cerrahi enstrümanlarla tümörün temizlenmesi düşünülebilir. Ancak kanser daha da ilerlediğinde veya riskli olgularda mesane kanseri ameliyatı yani radikal sistektomi düşünülebilir. Radikal sistektomi kanserli mesanenin tamamen vücut dışına çıkarılması anlamına gelir. Ürolojinin de en ciddi ve zorlu ameliyatlarından biridir. Bu ameliyat açık, laparoskopik ya da robotik yaklaşımla gerçekleştirilebilir. Biz kliniğimizde hemen hemen her hastamızda kapalı cerrahiyi tercih ediyoruz. Vakanın uygunluğuna ve hastamızın tercihine göre laparoskopik ya da robotik mesane kanseri ameliyatı ile tümörü çıkarıyoruz.

Mesane Kanseri Ameliyatı Robotik Cerrahi ile Nasıl Yapılır?

Ameliyat vücutta açılan küçük deliklerden mesaneye ulaşılarak tümörlü mesanenin tamamen çıkarılmasını içerir. Ameliyat esnasında cerrah robotun konsol kısmında bulunur ve parmak hareketleriyle robotun kollarını yönetir. Kollardaki cerrahi enstrümanlar yardımıyla mesane olduğu yerden çıkarılır. Ameliyatın ikinci bölümü ise hastaya yeni bir mesane yapılmasıdır. Artık mesanesi olmayan hastanın doğal olarak idrarını biriktirmesi gereken farklı bir mekanizmaya ihtiyacı vardır. Yani mesaneyi ikame edecek yeni bir yapı… Burada iki alternatif mevcuttur. İlki idrar yolunu vücut dışında bir torbaya bağlamaktır. Yani hasta vücudunun dışında bir torba ile yaşamına devam eder. İkinci yöntemse hastanın kendi bağırsağının bir kısmından yeni bir mesane yapmaktır. Buna yapay mesane denir. Vücut dışında herhangi bir torba olmaz. Biz kliniğimizde hastalarımızın neredeyse tamamına yapay mesane yapmayı tercih ediyoruz. Bu incelikli ameliyatı robotla yapmakta tabii bazı avantajları beraberinde getirir. Robotik mesane kanseri ameliyatı ve ardından hastaya yeni mesane yapılması yaklaşık 8 saatte tamamlanır.

İlk Robotik Mesane Kanseri Ameliyatı Ne Zaman Yapıldı?

2000’de prostat kanseri ameliyatının robotik cerrahiyle yapılmaya başlamasının ardından diğer ürolojik kanser ameliyatlarında da robotik yaklaşımın kullanılıp kullanılamayacağı düşünülmeye başlandı. 2000 yılında ABD’de ilk robotik prostat kanseri ameliyatının yapıldığı Vattikuti Urology Institute’de bu kez ilk robotik mesane kanseri ameliyatı yapıldı. Böylece 2003 yılında bir mesane kanseri ameliyatında ilk kez robotik cerrahi kullanıldı. Mesane çıkarıldı ve ardından hastaya yapay mesane yapıldı.

Robotik Cerrahinin Tarihsel Gelişimi Hakkında Daha Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

Avantajları Nelerdir?

Mesane kanseri ameliyatında robotik cerrahiyi kullanmak tercih edilebilir. Robotik cerrahinin avantajlarından yararlanılabilir. Robotik cerrahinin ürolojik kanser ameliyatlarında sağladığı temel avantajlar şöyledir:

  • Daha az kanama riski
  • Hastanede daha az kalış ve erken taburculuk
  • Daha kısa süre sonda kullanımı
  • Daha kısa süreli ve daha hafif ağrı

Spesifik olarak robotu mesane kanserinde kullanmak özellikle mesaneyi çıkardıktan sonra idrar yolunun yeni mesaneye dikilmesinin çok ince bir şekilde yapılmasını mümkün kılabilir.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hasta koordinatörü ile iletişime geçin