• 0

Robotik Böbrek Kanseri Ameliyatı

Toplumdan topluma değişmekle birlikte böbrek kanseri prostat kanserinden sonra en sık görülen ikinci ürolojik kanser tipidir. Böbrek kanserlerinin çok büyük bir kısmını (yaklaşık yüzde 90) renal hücreli karsinomlar (RCC) oluşturur. Lokalize yani böbrekle sınırlı kanserlerin tedavisinde altın standart tedavi cerrahidir. Ameliyat tümörlü böbreğin ya tamamının ya da sadece tümörlü kısmının vücut dışına çıkarılmasını içerir. Bu ameliyat açık, laparoskopik ya da robotik yaklaşımla gerçekleştirilebilir. Biz kliniğimizde hemen hemen her hastamızda kapalı cerrahiyi tercih ediyoruz. Vakanın uygunluğuna ve hastamızın tercihine göre laparoskopik ya da robotik böbrek kanseri ameliyatı ile tümörü çıkarıyoruz. Böbreğin vücut dışına çıkarılmasına nefrektomi denir. Bu ameliyatın robotla yapılmasına ise robotik nefrektomi adı verilir.

Böbrek Kanseri Ameliyatı Robotik Cerrahi ile Nasıl Yapılır?

Ameliyat vücutta açılan küçük deliklerden böbreğe ulaşılarak tümörün çıkarılmasını içerir. Ameliyat esnasında cerrah robotun konsol kısmında bulunur ve parmak hareketleriyle robotun kollarını yönetir. Kollardaki cerrahi enstrümanlar yardımıyla tümör olduğu yerden çıkarılır. Böbrek kanseri olgularında robotik cerrahiye en sık böbrek koruyucu cerrahiyi kolaylaştırabileceğinden dolayı başvurulur. Yani böbrekten sadece tümörü çıkarıp böbreğin geri kalan kısmını korumak mümkün olabilir… Böbreğin sadece tümörlü kısmının güvenli bir şekilde çıkarılmasına parsiyel nefrektomi nedir. Bu ameliyat robotla yapılırsa robotik parsiyel nefrektomi adını alır. Öte yandan her böbrek kanseri olgusunda böbreği koruyucu cerrahi yapmak mümkün olmaz. Böbreğin tamamının çıkarılması gerekebilir. Bu ameliyata da radikal nefrektomi denir. Bu ameliyat da robotla yapılabilir ve robotik radikal nefrektomi adını alır.

İlk Robotik Böbrek Kanseri Ameliyatı Ne Zaman Yapıldı?

2000 yılında prostat kanseri ameliyatının robotik cerrahiyle yapılmaya başlamasının ardından diğer ürolojik kanser ameliyatlarında da robotik yaklaşımın kullanılıp kullanılamayacağı düşünülmeye başlandı. 2003’te mesane kanseri ameliyatında da ilk kez robotik cerrahi kullanıldı. 2004’de ise bir böbrek kanseri ameliyatında ilk kez robotik cerrahi teknolojisinden yararlanıldı. Hastaya böbrek koruyucu cerrahi yapıldı. Sadece tümör çıkarıldı ve böbreğin sağlıklı bölümüne dokunulmadı.

Robotik Cerrahinin Tarihsel Gelişimi Hakkında Daha Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

Avantajları Nelerdir?

Böbrek kanseri ameliyatında robotik cerrahiyi kullanmak tercih edilebilir. Robotik cerrahinin avantajlarından yararlanılabilir. Robotik cerrahinin ürolojik kanser ameliyatlarında sağladığı temel avantajlar şöyledir:

  • Daha az kanama riski
  • Hastanede daha az kalış ve erken taburculuk
  • Daha kısa süre sonda kullanımı
  • Daha kısa süreli ve daha hafif ağrı

Spesifik olarak böbrek kanserinde robotu kullanmanın getirdiği en önemli avantaj ise bazı zor olgularda dahi parsiyel nefrektomiyi mümkün kılabilmesidir. Farklı bir cerrahi yaklaşım tercih edilse hastanın tümörlü böbreğinin tamamı alınacakken robot sayesinde sadece tümörün alınması tam tedavi için yeterli olabilir. Burada cerrahın robot tecrübesi oldukça önemlidir. Her zaman olduğu gibi hastanın kendi özel durumuna göre tedavisinin planlanması gerekir.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hasta koordinatörü ile iletişime geçin