• Telefon: 0553 876 8 876
 • Adres: Çamlık Mh. Pendik (Emsey Hospital)
 • Mail: drserdaraykan@gmail.com
Prostat Büyümesi nedir
 • 0

Prostat Büyümesi Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

İyi huylu prostat büyümesi (BPH) olarak tanımladığımız, özellikle 50 yaş üzeri erkeklerde karşılaştığımız ürolojik bir hastalıktır. Halk arasında Prostat Hastalığı olarak da adlandırılır. Prostat bezinde salgı yapan hücrelerin aşırı çoğalması ile oluşur. Çoğalan bu hücreler prostat bezini de hacim olarak büyütür ve idrar çıkışında daralmaya yol açar. Bunun sonucunda da hastalar idrar yapmakta çeşitli sorunlar yaşayabilirler.

Prostat Büyümesi Belirtileri Nelerdir?

Prostat bezi idrar torbası ile üretra arasında konumlanmıştır. Bu organın büyümesi ile idrar çıkış kanalı daralır ve hastalarda idrar yapma bozuklukları görülür. BPH kolaylıkla tedavi edilebilen bir hastalık olmasına karşın bireylerin günlük aktivitelerini ciddi anlamda olumsuz etkiler. Hastalarda tıkanmaya (obstrüktif) ve idrar kesesinin uyarılmasına bağlı (irritatif) çeşitli belirtiler görülür.

Tıkanmaya Bağlı Yakınmalar (Obstrüktif):

 • İdrar kuvvetinde ve kalınlığında azalma
 • İdrara başlamakta güçlük ve kimi zaman idrar yapamama
 • Kesik kesik idrar yapma
 • İdrar bittikten sonra damlama olması
 • İdrarı tam boşaltamama hissi

İdrar Kesesinin Uyarılmasına Bağlı Yakınmalar (İrritatif):

 • Gün içinde sık sık idrara çıkma
 • Bir anda gelen idrar yapma isteği
 • İdrar hissi ile tuvalete gidip yapamama
 • İdrar yaparken yanma
 • Gece uykudan idrara kalkma

Tanı: Prostat Muayenesi Nasıl Yapılır?

Prostat büyümesi tanısı için ilk olarak parmakla rektal muayene yapılır. Ayrıca hastanın PSA değerine bakılır. PSA bir kan parametresidir. Üroflow ve USG de prostat büyümesi tanısında başvurduğumuz diğer yöntemlerdir:

 • Prostat Spesifik Antijen (PSA): Prostattan salgılanan bir enzimdir. Kan analizi ile ölçülür. Temel olarak prostat kanseri tanısında kullanılan bir testtir. Ancak işeme şikayeti olan ve tedavi edilmesi gereken hastalardan mutlaka istenir. 50 yaşını geçmiş her sağlıklı erkeğin de bu testi yaptırması önerilir.
 • Parmakla rektal muayene: Anüsten girilerek parmakla rektumun muayene edilmesidir. Rektum ve prostatı ince bir zar ayırır. Bu sayede prostat bezinin büyüklüğü, kıvamı, bir nodül olup olamadığı bu şekilde güvenle kontrol edilir.
 • İdrar tahlili ve kültürü: İdrar mikroskopisinde kan, iltihap hücresi, bakteri ve protein bakılır.
 • Üre ve Kreatinin değerlendirilmesi: Kandan bakılır. Temelde böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılan parametrelerdir. Ancak prostat büyümesi hastalarında işemenin tam olarak yapılamamasından dolayı idrar tekrar böbreğe çıkabilmektedir. Bu da böbrekte şişmeden böbrek yetmezliğine kadar farklı sağlık problemine yol açabilir.
 • Ultrasonografi: Prostat bezinin büyüklüğü, idrar torbasının kapasitesi, böbreklerin yapısal durumu kontrol edilir. Tedaviye başlamadan mutlaka bakılmalıdır.
 • Üroflowmetri (İdrar akış hızı testi): İşeme kuvvetini ölçer. Tedavi öncesi ve sonrası tekrarlanır. Hastanın iyileşme durumu kontrol edilir.
 • Sistoskopi: İyi huylu prostat büyümesi hastalarında seyrek başvurulan bir yöntemdir. Daha çok üretra darlığı veya kanser şüphesi olan hastalarda tercih edilir.

Prostat Neden Olur? (BPH Nedenleri)

Prostat büyümesinin en önemli nedeni kaçınılamaz ve önlenemez olan yaşlanmadır. 50 yaşını geçen her erkek yaşamının bir döneminde prostat büyümesi riski ile karşı karşıya kalabilir. Hastalığın seyri ve gündelik yaşama etkileri de zamanla artar. 50 yaş üzeri prostat büyümesi hastalarının yaklaşık yarısında ciddi semptomlar olurken 80’li yaşlara gelindiğinde bu oran yüzde 90’a kadar çıkar. Diğer nedenler ise şu şekildedir:

 • Aile Öyküsü: Baba, dede, amca veya dayıda prostat büyümesi varsa kişinin kendisinin de bu hastalığa yakalanma oranı toplumun geri kalanına göre bir nebze daha yüksektir.
 • Diyabet ve Kalp Hastalığı: Bu iki hastalığın da iyi huylu prostat büyümesi riskini artırdığı bilinmektedir.
 • Yaşam Tarzı: Obezite, sigara kullanımı, yetersiz beslenme birçok ürolojik hastalığa zemin hazırlar.
 • Çevresel faktörler: Bireyin maruz kaldığı kimyasal maddeler veya zararlı ışınların da hastalığa neden olabileceği düşünülmektedir.

Prostat Büyümesi Tedavisi

Prostat büyümesi tedavisine başlamadan önce hastanın yaşadığı problemlerin ciddiyeti değerlendirilir. Prostat yaşam boyu büyüme eğiliminde olan bir organdır ve her prostat büyümesi ameliyat edilmez.

Prostat büyümesi olan hastaların yaklaşık %30’unda tedaviye gerek duyulmaz. Hastanın şikayetleri hafifse ve bir komplikasyon da söz konusu değilse hemen tedaviye başvurmak yerine hastaya yaşam tarzı değişiklikleri ve yılda bir kontrol önerilir. Ancak hastanın yaşam kalitesi düştüyse idrar yapmada problem yaşıyorsa, komplikasyonlar geliştiyse derhal tedaviye başvurmak gerekir. Peki, tedavi seçenekleri nelerdir:

İlaç Tedavisi

Hastanın şikayetleri çok yoğunlaşmadıysa cerrahi müdahaleleri düşünmeden önce ilk aşamada ilaç tedavisi uygulanır.

TUR (Prostat Basit Büyümesi Ameliyatı)

1930’lu yıllardan beri uygulanan ve gelişen teknolojiyle hala güvenle yapmaya devam ettiğimiz cerrahi bir müdahaledir. Prostatın kabuğu değil sadece büyümüş olan orta bölümü çıkarılır. Yoğun olarak prostat hacmi 30-100 mm olan hastalarda tercih edilir.

Greenlight Lazer

Prostat büyümesinin tedavisi için sıklıkla lazer teknolojisine başvurulur. Genel olarak iki tip lazer yöntemi vardır: doku kesici lazerler ve doku buharlaştırıcı lazerler. Prostat dokusunu buharlaştırarak tedavinin gerçekleştirildiği metotlardan biri de Greenlight Lazer’dir. Uygulama esnasında cerrah, üretradan prostat bezine bir sistoskop yerleştirir. Sistoskopun içinden ince bir lif geçirerek üretrada tıkanmanın olduğu noktaya ulaşır. Büyüyen prostat dokusunu buharlaştırarak yok eder.

HoLEP

Bir diğer lazer tedavisi olan HoLEP’te Holmium adı verilen teknolojiyle büyüyen prostat dokusu kesilerek vücut dışına çıkarılır. Özellikle son yıllarda tecrübeli cerrahlar tarafından prostat hacminin 100 mm’yi geçtiği vakalarda sıklıkla başvurulan bir yöntem olmuştur.

Holep Ameliyatı Hakkında Daha Fazla Bilgi Alabilirsiniz!

BipoLEP

HoLEP ile benzerlik gösterir. Yalnızca prostatı keserken kullanılan enerji farklıdır. HoLEP’te holmium lazer kullanılırken BipoLEP’te bipolar enerji kullanılır. Büyüyen prostat dokusu yok edilir.

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *