• 0

Ürolojide Penis PRP Tedavisi

PRP tedavileri günümüzde özellikle dermatoloji alanında yoğun kullanılmaktadır. Ancak PRP’nin kullanım alanı dermatoloji ile sınırlı değildir. Ortopedi, jinekoloji ve üroloji disiplinlerinde de PRP’den yararlanmak mümkündür. Ürolojide penis PRP tedavisi ameliyatsız penis gençleştirme ya da P-Shot olarak isimlendirilir. Bireyin kendi hücrelerinden elde edilen PRP’nin penise enjekte edilmesiyle penisin ereksiyon becerisine katkı sağlanabilir, penis boyutu büyütülebilir.

PRP Nedir? Ne İşe Yarar?

PRP, trombositten zengin plazma anlamına gelir. Trombosit ise kanda bulunan pıhtılaşma hücreleridir. Vücudumuzda oluşan hafif yaralanmalar, kanamalar, kesiler trombosit yardımıyla vücudun kendi sistemi içinde iyileşir. Trombositler buradaki kanamayı durdurur, doku onarımına yardımcı olur.  Bu haliyle trombositlerin yenileyici ve besleyici özellikte olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Penis PRP Tedavisi

Günümüzde vücudun kendi döngüsü içinde görev alan trombositleri vücut dışına çıkarmak, bileşenlerine ayırmak ve trombositten zengin plazmayı vücudun istediğimiz bölgesine enjekte etmek mümkündür. Penis de bu bölgelerden biridir. Penis PRP uygulamasına yönelik çalışmalar ilk kez 2010’lu yılların başında yapılmış, 2017’de ise penise yönelik PRP uygulamalarının faydaları yayınlanmış ve penis PRP daha popüler hale gelmiştir.

Penise PRP Uygulaması Nasıl Yapılır?

PRP uygulaması poliklinik ortamında rahatlıkla yapılabilir. Anesteziye gerek duyulmaz. İlk olarak hastanın kanı alınır. Kan santrifüj işleminden geçirilir. Bileşenlerine ayrılır. Kandaki büyüme faktörleri ve trombositler ortaya konur. Bu kısım tüpe alınır. Nihayetinde ince bir iğne ile penisin sertleşmesini sağlayan damarlara PRP enjekte edilir. Hasta herhangi bir ağrı sızı duymaz.  Ancak penisine iğne batırılacağı için stres altındaysa ağızdan sakinleştirici ilaç verilebilir. Tüm işlem ortalama 45 dakikada tamamlanır. İşlem sonrası hasta evine, işine dönebilir. Penis PRP uygulaması tek seans ile tamamlanmaz. Yaklaşık 1 yıl boyunca 3 aylık periyotlarla işlemi tekrarlamak gerekir. Sonuçlar da kendini genellikle üçüncü ayın sonuna göstermeye başlar. Bir yılın sonunda da tedavi nihai sonucunu verir. Tedavinin sonunda penis içindeki damarların yenilenmesi, yeni damarların ortaya çıkması, penis içindeki kan akışının artmış olması beklenir. Penis PRP’nin faydaları şu şekilde özetlenebilir:

 • Penisin sertleşme becerisine katkı sağlanır.
 • Penis ebatında büyüme izlenebilir.
 • Penisin duyu hissi ve ilişkiden alınan haz artırılabilir.

Ürolojide PRP Hangi Amaçla Kullanılabilir?

Penis boyutundan memnun olmayan, penisinde şekil bozukluğu olan, ereksiyon sorunları yaşayan birçok erkekte PRP tedavisine başvurmak mümkündür. PRP kimlere uygulanabilir?

 • Hafif ve orta dereceli sertleşme güçlüğü yaşayan hastalar (ESWT ile kombine edilebilir)
 • Orta ve düşük dereceli cinsel ilişkiye engel teşkil etmeyen Peyronie (penis eğriliği) olguları
 • Penis boyutunu büyütme ve penisi kalınlaştırma

Penis PRP Tedavisinin Avantajları

 • Poliklinik ortamında rahatlıkla yapılabilir. Ameliyat değildir. Anestezi gerektirmez.
 • Zararsızdır, vücuda dışarıdan farklı bir madde verilmez. Vücudun kendi kan hücrelerinden yararlanılır. Bu haliyle bilinen bir yan etkisi yoktur.
 • Penisin boyutunu büyütebilir, hissiyatını iyileştirebilir. Bu haliyle çiftlerin cinsel hayatını olumlu etkiler.
 • Sertleşmeye katkı sağlar. Kişi sürekli ilaç almaktan kurtulabilir. Sertleşme problemi tamamen ortadan kaldırabilir. Olası bir penis protezi ameliyatının önüne geçebilir.

PRP cinsel gücü artırır mı?

Evet. Ürolojide penis PRP uygulamasını daha iyi bir sertleşme elde etmek ve penisi daha büyük hale getirmek için yapıyoruz. Bu faydaları sağlayabildiğimiz hastalarda doğal olarak cinsel gücün de arttığını ifade edebiliriz. Daha iyi ve uzun süreli sertlik kuşkusuz cinsel gücün artması olarak düşünülebilir.

PRP iktidarsızlıkta başarı oranı nedir?

Bugüne kadar yapılan bazı bilimsel çalışmalarda PRP’nin sertleşme bozukluğunda etkili bir yöntem olduğu bildirilmiştir. Bir çalışmada erkekler iki gruba ayrılmış ve bir gruba PRP yapılırken diğer gruba plasebo verilmiştir. Bu iki gruptaki kişilerin ereksiyon becerileri 1, 3 ve 6. aylarda Uluslararası Cinsel İşlev İndeksi (IIEF5) ile test edilmiştir. 6. ay sonunda PRP uygulanan erkeklerin yüzde 69’u ereksiyon becerilerinde artış olduğunu belirtmiş, plasebo grubunda ise bu oran yüzde 27’de kalmıştır. Ürolojide PRP uygulaması sertleşme sorunu yaşayan erkekler için umut vadetmekle birlikte yapılan bilimsel çalışmalar halen kısıtlıdır. Klinik ortamında penis PRP’nin daha sık uygulanmaya başlaması şüphesiz araştırmaların da artmasını sağlayacaktır.

PRP tek seans işe yarar mı?

Bazı hastalarda evet bazı hastalarda hayır. Biz genellikle 1 yıl boyunca belirli periyotlarla hastalarımıza PRP uygulaması yaparak nihai sonucu görebildiğimizi düşünüyoruz. PRP uygulaması ESWT ile kombine edilebilir. Bu durumda ilk sonuçlar daha erken aşamada da kendini gösterebilir.

PRP den sonra ilişkiye girilir mi?

Evet. PRP uygulamasından sonra erkekler günlük yaşamlarına devam edebilir. Herhangi bir kısıtlama yoktur.

PRP yılda kaç kez yapılır?

1 yıl içinde 3 veya 4 kez PRP uygulaması yapılır.

PRP tedavisi acıtır mı?

PRP’yi hastanın penisine çok ince bir iğne ile enjekte ederiz. Anlık hafif bir acı olabilir. Kolumuzdan kan verirken hissettiğimiz acıya benzerdir. Penise lokal anestezi yapmak da bir seçenektir ancak anestezi iğnesi de yine PRP enjeksiyonu ile aynı acıyı hissettirecektir.

Ürolojide PRP uygulaması bilimsel bir yöntem mi?

Evet. FDA tarafından onaylanmıştır. EAU kılavuzunda penis eğriliği ve sertleşme bozukluğu tedavisinde PRP uygulamalarına yer verilmiştir.

Penis PRP için bilimsel çalışma var mı?

Evet. Yapılan bazı çalışmalar hem metin için de hem de aşağıda liste halinde belirtilmiştir.

 • Safety and feasibility of platelet rich fibrin matrix injections for treatment of common urologic conditions.Matz EL, Pearlman AM, Terlecki RP Investig Clin Urol. 2018 Jan; 59(1):61-65.
 • Recent advances in the understanding and management of erectile dysfunction Sarah C Krzastek, Justin Bopp, Ryan P Smith, Jason R Kovac Version 1. F1000Res. 2019; 8: F1000 Faculty Rev-102.
 • Platelet-Rich Plasma (PRP) Improves Erectile Function: A Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Clinical Trial, J Sex Med. 2021 May;18(5):926-935.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hasta koordinatörü ile iletişime geçin