• 0

Mesane Pili Ameliyatı Nedir?

Yaşamın ilerleyen yıllarında hem kadınlarda hem erkeklerde çeşitli nedenlerle idrar yapmayla ilgili sorunlar olabilir. Sık idrara çıkma, idrarın aniden gelmesi, sürekli idrar gelme hissiyatı en sık gelen şikayetlerdir. Bazı hastalarda durum daha da dramatik hale gelebilir. Hastalar idrarını tutamayarak kaçırabilir. İdrar kaçırmanın yanı sıra dışkı kaçırma da gündeme gelebilir. İdrar kaçırma sorunu olan hastalar için farklı tedaviler mevcuttur. Bunlardan en yenisi de mesane pili uygulamasıdır. Mesane pili ya da sakral nöromodülasyon olarak bilinen ameliyatlardır.

Nöromodülasyon, sinir dokularının kimyasal veya elektriksel yöntemlerle uyarılması, düzenlenmesi anlamına gelir. Beyin cerrahisinde nöromodülasyon ameliyatlarına sık başvurulur. En bilineni de Parkinson Hastalığında uygulanan DBS (Derin Beyin Stimülasyonu) ameliyatıdır.

Mesane pili, sakrum kemiğine bir elektrodun ve güç kaynağının yerleştirilmesini içerir. Bu pil ile mesanenin uyarılması, kasılması sağlanır. Mesane sinirleri uyarılır. Böylece idrar çıkışının düzene girmesi amaçlanır. Bu tedavi özellikle aşırı aktif mesanesi olan ve diğer tedavi yöntemleriyle kalıcı bir iyileşme kat edilememiş hastalarda uygulanır.

Hangi Hastalıklarda Kullanılabilir?

  • Aşırı aktif mesane
  • Üriner retansiyon (idrar yapamama)
  • İnterstisyel sistit
  • Fekal inkontinans (dışkı kaçırma)
  • Ağrılı mesane sendromu, kronik pelvik ağrı sendromu
  • Nörojen mesane

Mesane Pili Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Ameliyatın iki aşaması vardır. İlk aşama mesane pilinin hastaya faydalı olup olmayacağının keşfedilmesini içerir. Bunun için hastanın kuyruk sokumuna yakın bir konuma elektrodlar yerleştirilir. Elektrodun ucu güç kaynağına yani pile bağlanır. Mesane uyarımı gerçekleştirilir. 15 gün boyunca hasta izlenir. Mesane pilinin hastaya fayda sağlayıp sağlamadığı takip edilir. Sonuçlar olumluysa elektrodlar sakrum kemiğine kalıcı olarak yerleştirilir. Prosedürler genel anestezi altında yapılır. Hasta ameliyatın yapıldığı günün akşamı ya da bir sonraki günün sabahı genellikle taburcu edilir. Pil ayarlamalarının yapılması ve tam olarak randımanlı çalışması için 3-4 haftalık bir süre gerekir. Bugün için mesane pilinin en az 10 yıl boyunca sorunsuz bir şekilde kullanılabildiği bildirilmektedir.

Sonuçlar ve Başarı Oranları

İdrar kaçırma bireylerin sosyal yaşamını ve psikolojilerini olumsuz etkiler. İdrar kaçırma sorununu çözmeye yönelik birçok yaklaşım geliştirilmiştir; davranışsal tedaviler, pelvik taban rehabilitasyonu, ilaç tedavileri, hormon tedavileri, enjeksiyon uygulamaları, askı (TOT) ve burch ameliyatları… Günümüzde mesane pili daha çok bu uygulamalarla fayda sağlanamamış hastalarda düşünülmektedir. Yapılan çalışmalar tüm tedaviler denenen ve başarı elde edilemeyen olguların yarısından fazlasında mesane pili ile olumlu sonuç alındığını bildirmektedir.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hasta koordinatörü ile iletişime geçin