• 0

Mesane Kanserinde TUR Ameliyatı

Mesane kanseri tedavisinde uygulanabilecek cerrahi yöntemlerden biri de TUR (Transuretral Rezeksiyon) olarak bilinen kapalı ameliyattır. Vücutta bir kesi yeri açmadan idrar deliğinden mesaneye ulaşarak yapılan bu ameliyat yüzeyel mesane tümörlerinin tedavisinde bir seçenek olabilmektedir. Mesane Kanserinde TUR ameliyatı ameliyathanede, genel anestezi altında sistoskopi ile mesaneye ulaşıp, burada rezektoskop adı verilen yaklaşık 1 cm’lik çapa sahip özel bir alet ile bipolar veya lazer enerji yardımıyla tümörün kesilip, tümörün alt tabakasının kazılıp, küçük parçalar halinde yine idrar deliğinden vücut dışına çıkarılmasını içerir.

TUR, alında eş zamanlı olarak hem tanı hem de tedaviye yönelik bir işlemdir. TUR ile aynı zamanda tümörün patolojisiyle ilgili de bilgi sahibi olunur. Böylece tümörün tipi, derecesi ve evresi tespit edilir. Bu bilgiler hastanın gelecekteki tedavilerinin planlanmasına yardımcı olur. Zira mesane tümörü tekrarlayabilen bir tümördür. Hatta bu nedenle kanser erken evrede yakalansa dahi TUR yerine mesanenin ameliyatla tamamen çıkarılması da bazı araştırmacılarca önerilmektedir.

Mesane Kanserinde TUR Ameliyatı

Hangi Evre Mesane Kanserinde TUR Ameliyatı Yapılır?

Mesane kanseri, mesane tabakasında mukoza adı verilen hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalması sonucu gelişir. Mesane tümörü zaman içinde büyüyebilir, mesane içine yayılabilir. Kanser erken aşamada yani henüz yüzeyel haldeyken (mukoza ile sınırlıyken) yakalanırsa hastaya TUR ameliyatı uygulanabilir. Tümör lokalize olarak mesaneden çıkarılabilir. Mesane kanseri tekrarlayabilir. Tekrarlayan tümör kasa yayılmamışsa hastaya yine TUR ameliyatı yapılabilir. Burada önemli olan konu tümörün kas tabakasına yayılıp yayılmadığıdır. Aşağıdaki görselde gösterildiği gibi tümörün kasa geçtiği olgularda (derin mesane tümörü) TUR uygulanamaz. Bu durumda TUR’a göre çok daha büyük bir ameliyat olan radikal sistektomi yani mesanenin tamamen çıkarılması ameliyatına başvurmak gerekir.  Bu ameliyattan sonra hastaya yeni bir mesane yapmak gerekir. Öte yandan mesane tümörü kemik ya da farklı bir organa metastaz yapabilir. Bu durumda sistemik tedavilere de başvurmak gerekecektir.

TUR mesane tümörü ameliyatı sonrası hastaya mesane sondası takılır. Hastalar ameliyattan 1 ya da 2 gün sonra taburcu edilir. Taburculuk öncesi hastanın sondası çıkarılabileceği gibi kimi zaman çıkarılan lezyonunun büyüklüğüne göre sondanın birkaç gün daha kalması düşünülebilir.

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hasta koordinatörü ile iletişime geçin