• Telefon: 0553 876 8 876
 • Adres: Çamlık Mh. Pendik (Emsey Hospital)
 • Mail: drserdaraykan@gmail.com
Prostat Kanseri Ameliyatı
 • 0

Kapalı Prostat Kanseri Ameliyatı ve Sık Sorulan Sorular

Prostat kanseri ameliyatı gelişen teknolojiyle önce laparoskopik cerrahi sonrasında robot yardımlı laparoskopik cerrahi teknikleriyle  kapalı olarak yapılmaya başlanmıştır. Laparoskopik prostat ameliyatı prostat kanseri tedavisinde en çok tercih edilen ve başarıyla uygulanan tedavi şekli radikal prostatektomi ameliyatıdır. Hem laparoskopik hem de robotik cerrahi ile yapılan radikal prostatektomi ameliyatının açık cerrahi yönteme göre hasta için öne çıkan avantajları mevcuttur:

 • Laparoskopik prostat ameliyatı boyunca hastada daha az miktarda kanama riski olur.
 • Hastalar hastanede daha az süre kalır ve daha erken taburcu olur.
 • Ameliyat sonrasında hastaya sonda takılır. Sondanın kalma süresi açık cerrahide 21 günken, kapalı cerrahide bu süre 5-7 gün kadardır.
 • Hasta daha kısa süreli ve hafif ağrı duyar. İdrar kontrolü daha iyi sağlanır.
 • Kapalı cerrahinin sağladığı en önemli teknolojilerden biri tümörlü dokuya daha yakından bakabilmektir. Böylece cerrah sağlam dokuya minimum oranda dokunarak tümörlü kısmı çıkarır.
 • Cinsel yaşama daha çabuk dönüş sağlanır.

Robotik Prostat Kanseri Ameliyatı

Robotik prostat kanseri ameliyatı bize önemli bir avantaj sunuyor. Nasıl? Prostat, idrar tutabilmeyi mümkün kılan kas yapıları ve sertleşmeyi sağlayan sinir dokularına komşu bir organdır. Prostat kanseri ameliyatını yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli konu prostatın tümörlü kısmını çıkarırken geride kanserli doku bırakmamak ve komşu dokuların sağladığı önemli becerilere (idrar tutma ve sertleşme) zarar vermemektir. Robotik cerrahinin sahip olduğu gelişmiş teknoloji sayesinde cerrah hem kanserli dokuyu tamamen çıkarabilir hem de komşu dokulara daha az zarar verme riskiyle ameliyatı gerçekleştirebilir.

Robotik Prostat Kanseri Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Robotik Prostat Kanseri Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Robotik cerrahi ameliyatları bir üroloji uzmanı ve hasta başında bulunan asistan tarafından yapılır. Cerrahlardan biri robotun konsol kısmında bulunur ve ameliyatı gerçekleştirir. Asistan ise konsol başındaki cerrahın yönetimindeki robotla birlikte hastanın yanında yer alır. Robot toplam dört kola sahiptir. Kollardan biri kamera diğer üçü ise cerrahi enstrümanlardır. Bu kollar hastanın göbek bölgesinde yapılan çok küçük kesilerden (8-10 mm – yaklaşık bir nohut tanesi kadar) içeri yerleştirilir. Nihayetinde cerrah, robot yardımıyla tümörlü prostat dokusunu keser ve özel bir paketin içine koyarak dışarı çıkarır. Bu işlem sırasında kesilerden bir tanesinin hafifçe büyütülmesi gerekir.

Robotik Prostat Kanseri Ameliyatı Cinsel Fonksiyonlara Zarar Verir mi?

Yukarıda belirttiğimiz gibi robotik prostatektomi ameliyatında cerrah hastanın organ ve dokularını yaklaşık 10 kat daha büyük görür. Bu da sağlıklı dokulara daha az zarar verme riski anlamına gelir. Sonuçta uygun hastalarda, cinsel fonksiyonu sağlayan sinir dokularının zarar görme ihtimali minimize edilerek hastalar daha erken cinsel hayata dönebilecektir.

Robotik Prostat Tümörü Ameliyatı Ne Kadar Sürer?

Sadece prostat kanseri ameliyatında değil, birçok cerrahi işlemde net bir süre vermek pek mümkün değildir. Tümörün boyutu, konumu, hastanın kilosu ve varsa ameliyat geçmişi önemli ayrıntılardır. Ayrıca, cerrah ve ekibinin tecrübesi de ameliyat süresini belirleyen diğer bir kritik faktördür. Ancak yine de bir rakam vermek gerekirse geçmiş kişisel deneyimlerimize göre robotik prostat kanseri ameliyatı yaklaşık 1,5-2 saat sürmektedir.

Laparoskopik Prostat Kanseri Ameliyatı

Laparoskopik Prostat Kanseri Ameliyatı İstanbul

Prostat kanseri ameliyatlarının sadece geleneksel açık cerrahi ile yapıldığı dönemde, ABD’li ürolog Ralph Clayman 1991’de ilk laparoskopik radikal prostatektomi ameliyatını gerçekleştirmiştir. Laparoskopik radikal prostatektomi yukarıda belirttiğimiz avantajlardan dolayı tüm dünyada ve ülkemizde hızla yaygınlaşmıştır. Laparoskopi eğitim ve öğrenim eğrisinin çok uzun sürmesi nedeni ile tecrübe kazanmanın çok değerli olduğu ve laparoskopik ameliyatların tecrübeli cerrahlar tarafından yapılması gerektiği unutulmamalıdır.

Doç. Dr. Serdar Aykan laparoskopik cerrahide 13 yıllık 3000’den fazla başarılı vaka tecrübesine sahiptir.

Laparoskopik Prostat Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Hastanın karın bölgesinde beş adet küçük kesi açılır. Birinden kamera diğer ikisinden ise laparoskopik çalışma aletleri vücut içinde yerleştirilir. Robotik cerrahide olduğu gibi cerrah tümörlü dokuyu keserek özel bir torba ile vücut dışına çıkarır.

Kapalı Prostat Tümörü Ameliyatı Ne Kadar Sürer?

Kesin bir rakam vermek mümkün olmasa da robotla yapılan ameliyatlardaki gibi yaklaşık 1,5-2 saat süreceği söylenebilir. Hastanın genel durumu, tümörün özellikleri ve cerrahın tecrübesi nihai zamanı belirler.

Prostat kanseri ameliyatı sonrası çocuk sahibi olmak mümkün mü?

Radikal prostatektomi ameliyatlarında prostatla birlikte hastanın meni kanallarını ve meniyi oluşturan bezlerini de çıkarmamız gerekir. Tam iyileşme ancak bu şekilde sağlanabilir. Nihayetinde normal yolla çocuk sahibi olmak mümkün olmaz. Ancak tüp bebek yöntemi ile çocuk sahibi olunabilir.

Kapalı prostat kanseri ameliyatı sonrası idrar kaçırma olur mu?

Evet, hem açık hem kapalı prostat kanseri ameliyatı sonrası idrar kaçırma görülebilir. Ancak bu durum geçicidir. Zamanla idrar kaçırma miktarı azalır. Sıklıkla 3. aya kadar tamamen ortadan kaybolur. Kapalı ameliyatın en önemli avantajlarından biri bu noktada ortaya çıkar. Laparoskopik cerrahide organlar ve dokular on kat daha büyük görüntülenir. Yetenekli ve deneyimli cerrahlar tarafından yapılan ameliyatlarda idrar tutma becerisini sağlayan dokulara müdahale riski oldukça azalır. İdrar kaçırma komplikasyonu oldukça nadir oluşur.

Ameliyattan sonra hangi durumlarda doktoruma ulaşmalıyım?

Ameliyattan sonra ortalama 4 gün hastane yatışı yapılır. Ardından hasta taburcu edilir. Taburculuk esnasında sonda çıkarılmadıysa üç dört gün içinde sondanın çıkarılması için tekrar hastaneye gelmeniz gerekir. Bu zaman diliminde ya da sonda çıktıktan sonra gelişen bazı durumlarda hekiminize telefonla ulaşmanız veya hastaneye gitmeniz gerekebilir. Bunlar nelerdir:

 • Yüksek ateş
 • İdrar yapamama
 • Şiddetli ağrı
 • İdrarda kan
 • Sürekli kabızlık
 • Yara yerinde kızarıklık
 • Kesi yerinde fıtık oluşumu

Prostat Kanseri Ameliyatı Sonrası Hastaları Ne Bekler? Detaylı Bilgi Alabilirsiniz

Perinal radikal prostatektomi ameliyatı nedir?

Perinal Radikal Prostatektomi, prostat kanseri tedavisinde uyguladığımız bir ameliyat tekniğidir. Radikal prostatektomi ameliyatından farkı ise vücutta kesi yapılan yerin farklı oluşudur. Standart prostat kanseri ameliyatını hastanın karın bölgesinden yaparız. Perinal prostat kanseri ameliyatında ise yumurtalık ve makat arasındaki bölgeden vücudun içine girerek prostatı vücut dışına çıkarırız. Bu yöntemde prostata ulaşmak için kaydedilen yol daha kısadır. Böylece prostatı vücut dışına çıkarmak daha kolaydır. Ayrıca karın bölgesinden yapılan ameliyatlarda karın şişirilir. Bunun içinde bağırsaklara karbondioksit verilir. Bu da ameliyat sonrası gaz problemi ve kabızlığa yol açabilir. Hatta kesi yeri fıtığına neden olabilir. Ancak perinal yöntemle bu gaz sorunu ortadan kalkıyor. Ek olarak hastanın karın bölgesinde herhangi bir iz olmuyor. Bu ameliyat hem laparoskopik hem robotik cerrahi ile gerçekleştirilebilir.

Prostat kanseri kaç yaşında olur?

Prostat kanseriyle sıklıkla 50 yaş sonrası erkeklerde karşılaşırız. Ancak maalesef her yıl daha genç prostat kanseri hastalarıyla karşılaşıyoruz. Literatürde otuz yaş altı erkeklerde de prostat kanseriyle karşılaşılmıştır. Ancak bu oran oldukça azdır.

Geç kalınmış prostat kanseri diye bir şey var mı? Ameliyat her evrede yapılabilir mi?

Geç kalınmış prostat kanseriyle kast edileni son evre (4.evre) olarak yorumlarsak hastalığın halen tedavi edilebileceğini söyleyebiliriz. Prostat kanserinin 4. Evrede dahi tedavisi mümkündür. Ancak bu evrede kanserin prostata komşu olan doku ve organlara yayılımı söz konusudur. Örneğin mesaneye bir yayılım varsa mesanenin de alınması gerekir. Yine radyoterapi, kemoterapi gibi ilave tedaviler değerlendirilir. Kanser çok daha farklı bir organa örneğin akciğere metastaz yaptıysa ilgili alanın uzmanlarıyla yeni tedavi seçenekleri göz önünde bulundurulur.

Prostat kanseri hangi organlara yayılır?

Prostat kanseri ilk olarak mesane ya da rektum gibi komşu organlara yayılabilir. Kanser metastaz yaptı ise kemiklere ve omurgaya sıçrayabilir. Son evrelerde ise akciğer, karaciğer hatta beyinde metastaz görülebilir.

Kahve prostat kanserini önlüyor mu?

Kahvenin prostat kanserini önlediğine dair bir veri yok. Ancak literatürde Japon ürologların kahvenin prostat kanserine bir etkisi olup olmadığını araştırdığı bir çalışma mevcut. Araştırma 16 fare üzerinde yapılmış ve kahvenin içinde bulunan “Kahweol asetat ve kafestol” maddelerinin prostat kanserinin büyüme hızını yavaşlattığı gözlenmiş. Kontrol grubunun tümörü, deneyin 11. gününde yüzde 342 büyürken kahve bileşenleri verilen grubun tümörü yüzde 167 büyümüş. Araştırmanın deneysel olduğunu ve sadece 16 fare üzerinde yapıldığını tekrar hatırlatalım.

 

Not: Bu içerik Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Serdar Aykan tarafından yazılmıştır. Dr. Aykan ürolojik hastalıkların tanı ve tedavisi üzerine 20 yıldan uzun bir kariyere sahiptir. Randevu ve detaylı bilgi almak için telefon ve mail üzerinden kendisine ulaşabilirsiniz.

 • Telefon: 0553 876 8 876
 • Mail: drserdaraykan@gmail.com

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *