İnmemiş Testis 
  • 0

İnmemiş Testis

İnmemiş testis sorusunu yanıtlamadan önce, testislerin nasıl büyüdüğüne bakalım. Testistler, bebek geliştikçe  gelişip büyür. Önce karından sonra da kasık kanalından testislerin yerleşeceği torbaya doğru hareket ederler. Doğumdan kısa bir süre önce her iki testis torbaya yerleşir.

İnmemiş Testis Nedir ?

Tek veya her iki testisin bu inişi tamamlayamamasına bir başka deyişle torbaya yerleşememesine inmemiş testis denir. İnmemiş testisin erkek çocuklarda en sık görülen genital bozukluk olduğunu ve 100 doğumdan birinde görüldüğü bildirilmektedir. Erken doğan veya düşük doğum ağırlıklı bebeklerde bu oran artmaktadır. Tanısı en doğru olarak ayrıntılı fizik muayene ile koyulmaktadır.

İnmemiş testisin hem ileride çocuk sahibi olmada problemlere yol açtığı hem de uygun zamanda tedavi edilmediği takdirde testis kanseri riskini artırdığı bilinmektedir. Bunların haricinde bu çocuklarda fıtık, testis torsiyonu (testisin etrafında dolanması) gibi durumlar daha sık görülebilmektedir. Tüm bu nedenlerden dolayı bu çocukların uzman tarafından değerlendirilmeleri önem arz etmektedir.

Tedavi için ideal yaş 9-18 ay arasıdır. İdeal sperm sayısının korunması için 18 ay öncesi testisin torbaya indirilmesi gerekir. Zamanından önce doğan bebeklerde %30 oranında görülen inmemiş testis oranı 3 ay içinde %3’e 6 ay içinde de %1’e düşer. 6. aydan sonra inmemiş testisin tanısı  konup yakın takibe alınmalıdır.

İnmemiş Testis 

Tek testisin inmemesi baba olma yeteneğini %25 azaltırken her iki testisin etkilendiği durumlarda %75 oranında düşme görülebilir.

Her iki testisin de torbada hissedilmemesi durumunda acilen bebeğin cinsiyetinin kromozomal olarak test edilmesi ve hormonlarının kontrol edilmesini gerektirir. İlaç ile testisin indirilmeye çalışılması çoğu zaman sadece vakit kaybıdır. Çünkü ilacın etkisi kaybolduğunda %80’in üzerindeki olguda testis tekrar yukarı kaçar.

İnmemiş Testis Tedavisi

  • Uygun testislerde torba üzerinden yapılan 1 cm’lik bir alandan ameliyat ile inmemiş testis torbaya indirilebilir.
  • Testisi uygun olmayan çocuklarda ise kasık üzerindeki 3 cm’lik bir kesiden aynı  taraf fıtık onarımıyla beraber testis torbaya indirilebilir.

İnmemiş Testis nedir

Türleri

Vanishing Testis

Tek testisi ultrason ve muayene ile kasık bölgesinde bulunmayan çocuklarda bunlar testisin hiç oluşmaması veya kendinden eriyerek yok olması veya karın içerisinde barsakların yanında olmasıdır. Bu durumun açıklığa kavuşturulması için çocuğun uyutulup karın içerisine laparoskopi yapılıp testisin aranması ve bulunursa aynı seansta aşağıya indirilmesi gereklidir.

Utangaç Testis – Retraktil Testis

Testisler zaman zaman torbada görülürler. Ancak özellikle soğuğun etkisiyle veya çocuğun alt taraflarının ellenmesi gibi durumlarda yukarıya, kasıklara doğru kaçarak ortadan kaybolurlar. Testisler sıcak ortamlarda, banyo küvetinde sıcak suyun içinde otururlarken veya çocuk uyurken bakıldıklarında çoğunlukla torbada görülürler.

Utangaç testis bir hastalık sayılmaz, gerçek inmemiş testisten tamamen farklı masum bir olaydır. Çocuğun ilerideki hayatında bir soruna yol açmaz ve herhangi bir tedavi gerektirmez. Ancak belli aralıklarla üroloji uzmanı tarafından kontrol edilmesi gerekir.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *