HoLEP Ameliyatı
 • 0

HoLEP Ameliyatı Nedir? Avantajları Nelerdir?

HoLEP ameliyatı Prostat büyümesi tedavisinde gerçekleştirdiğimiz kapalı cerrahi yöntemlerinden biridir. İşlem lazer teknolojisi ile gerçekleştirilir. Kısaca HoLEP (Holmiyum lazerle prostat enükleasyonu) adı verilen yöntem prostat büyümesi tedavisinde bir alternatif olarak son 20 yılda kullanılmaya başlanmış ve zamanla yaygınlaşmıştır. Bugün doğru hastalarda güvenle uyguladığımız bir yöntemdir.

Prostat Büyümesi Nedir?

Erkeklerde görülür ve sıklıkla 50 yaş sonrası ortaya çıkar. Prostat bezinin büyüyerek idrar yapmayı zorlaştırması durumudur. Hastalarda sık idrara çıkmadan böbrek yetmezliğine kadar gidebilecek bir dizi probleme yol açar. Halk arasında Prostat Hastalığı olarak da bilinir. Mutlaka rutin kontrol ve tedavi gerekir. Toplumumuzda her beş erkekten birianin prostat büyümesi nedeniyle tedaviye ihtiyaç duyduğu bilinmektedir.

Prostat Büyümesi Nedenleri ve Belirtileri Hakkında Daha Fazla Bilgi Alabilirsiniz!

Prostat Büyümesi Tedavisinde HoLEP

Günümüzde prostat büyümesi tedavisi için lazer teknolojisine yoğun olarak başvuruyoruz. Genel olarak iki tip lazer yöntemi mevcuttur: doku kesici lazerler ve doku buharlaştırıcı lazerler. Büyüyen prostat dokusunu keserek tedaviyi gerçekleştirdiğimiz metotlardan biri de HoLEP’tir. Bu yöntemde, idrar kanalından girilerek prostata ulaşılır. Holmium lazer kullanılarak idrar çıkışında daralmaya neden olan prostat dokuları kesilir. Bu doku çok küçük parçalara ayrılır ve Morsellatör adı verilen bir aletle idrar kanalından dışarı çıkarılır. İşlem genel anestezi altında yapılır ve prostat dokusunun tamamı çıkarılır.

HoLEP Ameliyatı

HoLEP Yönteminin Avantajları

Geçmişte prostat büyümesi tedavisinde en sık kullanılan yöntem açık cerrahiydi. Sonrasında büyüyen prostatın kesilerek çıkarıldığı TUR dediğimiz kapalı ameliyat türü geliştirildi. Bu yöntemi de hala başarıyla uygulamaktayız. Ancak HoLEP teknolojisinin diğer tüm yöntemlere göre sahip olduğu bazı önemli avantajlar mevcuttur:

 • İşlem sırasında ve sonrasında komplikasyon riski azdır.
 • Sonda kullanım süresi kısadır. (Ortalama 24 saat)
 • 100 ml ve üzeri hacimli prostatlarda uygulanabilir.
 • Hasta kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsa bırakmak durumunda değildir.
 • Sonda çıktıktan sonra idrar yaparken oluşan yanma hissi yaşanmaz.
 • Hastanede kısa süreli yatış yapılır.
 • Prostat dokusu tam olarak çıkarılır. Böylece hastalığın tekrarlama riski ortadan kalkar.
 • Prostat dokusu buharlaştırılmadan kesilerek çıkarıldığı için patoloji bu parçayı rahatlıkla inceleyebilir. Bir kanser riski var mı yok mu analiz edilebilir.
 • Ameliyat sonrası sertleşme sorunu beklenmez. Ancak cinsel ilişkiye dönmek için üroloji hekiminin belirteceği süre beklenmelidir.

HoLEP Ameliyatı

HoLEP Ameliyatı kimlere uygulanır ?

HoLEP, prostat büyümesi olan hastaların çok büyük bir kısmına rahatlıkla uygulanabilir:

 • İlaç tedavisi olup iyileşmeyen
 • İdrar yapmada sorun yaşayan
 • Böbreklerinde şişme meydana gelen
 • İdrar yolu enfeksiyonu oluşan
 • Ameliyat olmasına rağmen prostatı tekrar büyüyen hastalarda HoLEP tedavisi tercih edilebilir.

HoLEP Ameliyatı Yapan Hastaneler

Prostat büyümesi hastalığı tedavisinde uygulanabilecek tüm yöntemler Doç. Dr. Serdar Aykan tarafından başarıyla gerçekleştirilmektedir. Önemli olan doğru hastada doğru tedaviyi seçmek, hastayı bilgilendirmek ve cerrahi işlemi başarıyla uygulamaktadır.

Prostat Büyümesi Tedavisinde Uygulanan Diğer Yöntemler

 • Klasik TUR
 • Plazmakinetik TUR
 • Greenlight Lazer
 • Açık Cerrahi
 • ThuLEP Lazer

HoLEP ile prostat büyümesi ameliyatı nasıl yapılır?

Operasyon ameliyathane ortamında yapılır. Hem genel anestezi hem de spinal (belden aşağının uyuşturulması) anestezi ile işlem gerçekleştirilebilir. Çok ince bir telle idrar yolundan girilir. Büyümüş prostat dokusu kapsülünden ayrılır. Özel bir aletle çok ufak parçalar halinde yine idrar yolundan dışarı çıkarılır.

HoLEP ameliyatından sonra hasta ilk kontrolüne ne zaman gelir?

Ameliyattan sonra ilk gün hastamızın sondasını çekeriz. Ortalama iki gün sonra da taburcu ederiz. İlk kontrol muayenesi ise ameliyattan üç hafta sonradır. Her şey yolundaysa hasta; üçüncü, altıncı ve birinci yılında rutin kontrolüne gelir. Sonrasında süreç yıllık rutin üroloji kontrolleriyle devam eder.

Taburcu olduktan sonra evde idrar yapamama ya da tutamama gibi beklenmedik bir sorun görülürse zaman kaybetmeden hekime başvurmak gerekir.

Ameliyattan sonra hastalar neye dikkat etmeli?

HoLEP ameliyatı sonrası hastalar ortalama 2 gün içinde taburcu edilir. Ancak eve dönüşte iki üç hafta kadar ağır spor, bedensel işler, uzun yolculuklar, ağır beslenme gibi konulara dikkat etmek ve kaçınmak gerekir.

HoLEP ameliyatı sonrası idrar kaçırma olur mu?

Hayır. Prostat, idrar tutmayı mümkün olan kaslara komşu olduğu için prostata yapılan tüm müdahalelerde bu soru akla gelir. Ancak deneyimli cerrahlar tarafından yapılan HoLEP ameliyatlarında teknolojinin de verdiği imkanlarla bu kaslara müdahale edilmez. Kimi hastalarda ameliyat sonrası kısa süreli idrar damlaması şikayeti olabilir. Ancak bu da birkaç gün içinde ortadan kaybolur.

HoLEP cinsel fonksiyonlara zararı verir mi?

Daha öncede değindiğimiz gibi prostat konumu itibariyle ulaşması zor bir organdır. Ayrıca birçok kritik doku ve kasla (idrar tutma ve sertleşme gibi) komşudur. Bu yüzden hem prostat kanseri hem de prostat büyümesi ameliyatlarında deneyim ve teknoloji oldukça önemlidir. Tecrübeli cerrahlar tarafından yapılan HoLEP ameliyatlarında ise cinsel fonksiyonlara zarar riski oldukça düşüktür. Holmiyum lazerin dokuya etkisi sadece 0.4 mm’dir. Bu sayede prostata komşu dokulara zarar verme riski ortadan kalkmaktadır. Biz, HoLEP ile yapılan prostat büyümesi ameliyatı sonrası hastada bir sertleşme problemi beklemeyiz.

Kronik hastalıklar HoLEP ameliyatına engel midir?

Genellikle hayır. Ancak ameliyat anestezi altında gerçekleştiği için anesteziye ait riskleri de beraberinde getirir. Ameliyat süresinin kısalığı, kanama riskinin azlığı bize HoLEP ameliyatını güvenle uygulama imkanı verir. Yine de, kronik hastalığın ne olduğuna ve hastanın genel durumuna göre ameliyat kararı verilmelidir.

HoLEP dışında lazer ile yapılan başka hangi yöntemler vardır?

HoLEP’e benzer olan yöntemlerden biri BipoLEP’tir. HoLEP’te holmium lazer, BipoLEP’te ise bipolar enerji kullanılır. Greenlight lazer ise farklı bir lazer tedavisidir. Bu yöntemde ise diğer ikisinin aksine büyüyen prostat dokusu kesilmez, buharlaştırılır.

HoLEP’in diğer yöntemlere göre en öne çıkan avantajı nedir?

Diğer BPH tedavileri olan TUR ve Greenlight lazerde prostat dokusu tam olarak çıkarılamaz. Kalan doku zamanla büyüyebilir ve ikinci bir ameliyat gerekebilir. HoLEP’te ise prostatın tekrar büyüme riski sıfıra yakındır.

HoLEP’ten sonra sonda takılır mı?

Evet. İşlemden sonra ortalama 24 saat sonda takılır. Sonda çıktıktan kısa bir süre sonra idrardaki yanma hissi de ortadan kalkar.

Büyük prostatlarda HoLEP kullanılabilir mi?

Prostatın hacmi HoLEP ameliyatı için bir kriter değildir. İşlem, hem büyük hem de küçük prostat büyümelerine güvenle ve başarıyla uygulanabilir. Hatta büyük prostatlar için en uygun yöntemdir.

HoLEP ameliyatından sonra tekrar prostat büyümesi ameliyatı olmak gerekir mi?

HoLEP yönteminde adenomun tamamı vücut dışına çıkarılır. Tamamen yok edilen prostat dokusunun tekrar büyüme ihtimali çok düşüktür. Ameliyat öncesi idrar yapma sorunları olan hasta, ameliyat sonrasında sık idrara çıkma ve idrar yaparken yanma hissi gibi şikayetlerinden kurtulur.

HoLEP ameliyatında kanama olur mu?

HoLEP ameliyatı esnasında ciddi bir kanama beklenmez. Bir kanama oluşsa dahi kolayca müdahale edilir ve kanama durdurulur.

Not: Bu içerik Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Serdar Aykan tarafından yazılmıştır. Dr. Aykan ürolojik hastalıkların tanı ve tedavisi üzerine 20 yıldan uzun bir kariyere sahiptir. Randevu ve detaylı bilgi almak için telefon ve mail üzerinden kendisine ulaşabilirsiniz.

 • Telefon: 0553 876 8 876
 • Mail: drserdaraykan@gmail.com

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hasta koordinatörü ile iletişime geçin