E-Mail admin@serdaraykan.com

Adres Haydarpaşa Numune Hastanesi

İletişim Numarası (0216) 542 32 32

Sosyal Medya

Hakkımızda

Hakkımızda

DOÇ. DR. SERDAR AYKAN

ÜROLOJİ ve ROBOTİK CERRAHİ UZMANI

Dr Serdar AYKAN (İstanbul, Türkiye) üroloji doçentidir. 1974 yılında Ankara’da dünyaya gelmiş olup ilk, orta ve lise öğrenimini burada tamamlamıştır. Tıp doktorluğu diplomasını ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ’nde 1998 yılında almıştır. Sırasıyla ÇANKIRI ILGAZ MUSAKÖY SAGLIK OCAĞI, Pratisyen Hekim (1998-1999) ve BOLU ÜNiVERSİTESİ DÜZCE TIP FAKÜLTESİ ANATOMİ ABD, Asistan Doktor (1999-2000) olarak görev yapmıştır. Üroloji asistanlığını ONDOKUZ MAYIS ÜNiVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ KLİNİĞİ’ nde, 2000-2006 yılları arasında tamamlamıştır.
Uzman olduktan sonra zorunlu hizmetini MUŞ BULANIK DEVLET HASTANESİ’ de, Uzman Doktor (2006-2007) ve vatani görevini de ELAZIG ASKER HASTANESİ’ de, Uzman Doktor (Tabib Teğmen) (2007-2008) tamamladıktan sonra İSTANBUL BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’ nde, Uzman Doktor (2007- 2018) olarak hastanenin ve üroloji kliniğinin kuruluş ve gelişim aşamasında 11 yıl görev almıştır. 2018 yılından sonra HAYDARPASA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’ nde uzman doktor olarak görevine devam etmekte iken 2019 DOÇENT ünvanı alarak eğitim görevlisi olmuştur ve halen aynı kurumda çalışmaya devam etmektedir.
Uzmanlık sonrasındaki yıllarda üro-onkoloji, endoüroloji, laparoskopik ve robotik cerrahi konusunda kendini geliştirmiş ve çalışmalar yapmıştır. 2012 yılında Fransa’da Robotik Cerrahi eğitimini tamamladıktan sonra sertifika almaya hak kazanmıştır (DA VİNCİ SURGİCAL SYSTEM OFF-SİTE TRAİNİNG PROGRAM FOR A CONSOLE SURGEON 2012). Laparoskopik ve robotik cerrahi de bilgi ve tecrübelerini arttırmak için Amerika’ nın New York şehrinde bu konuda sayılı eğitim merkezlerinden biri olan WEİL CORNELL MEDİCAL COLLEGE UROLOGİC ONCOLOGY RESEARCH ve BETH ISRAEL MEDİCAL CENTER SOL AND MARGARET BERGER DEPARTMENT OF UROLOGY İN PROSTATE CANCER RESEARCH adında iki üniversitede research fellow olarak tamamlamıştır. Bilgi ve tecrübelerini paylaşmak için Türkiye’ de çok sayıda kurs ve toplantılarda laparoskopik cerrahi eğitmeni olarak görev almıştır.
Taş hastalıkları (üretero-renoskopik taş kırma (URS), perkütan nefrolitotomi (PCNL) ve retrograd intrarenal cerrahi (RIRS) vs ), Kadın ürolojik hastalıkları (Sakrokolpopeksi, TOT, üriner fistül vs ), pediatrik ürolojik hastalıkları (hypospadias, inmemiş testis vs ) ile beraber asıl ilgi alanı tüm ürolojik kanserlerin laparoskopik ve robotik cerrahisi ile tedavisidir. 2008 yılında laparoskopi sertifikası aldıktan sonra 3000 yakın laparoskopik ameliyat 2012 de de robotik cerrahi sertifikası aldıktan sonra da 200 yakın robotik ameliyat gerçekleştirmiştir.
Prostat kanseri, mesane kanseri ve böbrek kanserinin AÇIK-LAPAROSKOPİK ve ROBOTİK cerrahi tedavisi konusunda geniş bir tecrübeye sahiptir.