Galyum 68 PSMA
  • 0

Galyum 68 PSMA ve Lutesyum 177 PSMA

PSMA, prostat spesfik membran antijeni anlamına gelen bir moleküldür. Galyum 68 prostat kanseri görüntülemesinde kullanılan radyoaktif bir elementtir. İkisi bağlanıp hastaya damar yolundan Galyum 68 PSMA olarak verilir. Hastaya kontrastlı madde içirilir. PET-CT’de hastanın görüntülemesi yapılır. Prostat kanserinin vücuttaki tutulumu izlenir. Nihayetinde prostat kanserinin evresi, komşu doku ve organlara metastaz yapıp yapmadığı tespit edilir. Bu bilgiler ışığında tedavi planlaması yapılır.

Galyum 68 PSMA Hangi Durumlarda Yapılır?

Galyum 68 PSMA’ya prostat kanserinden şüphelendiğimiz her hastada başvurmayız. Hangi hastalardan Galyum 68 PSMA istenir?

  • Prostat kanseri evresinin tespit edilmesi gereken hastalarda
  • Prostat kanserinin metastaz yaptığından şüphelenilen hastalarda
  • Hedefe yönelik tedavi (Lutesyum 177 PSMA) planlanan hastalarda
  • Radyoterapi sonrası nüks şüphesi olan hastalarda
  • Prostat kanseri (radikal prostatektomi) ameliyatından sonra prostat kanseri hücrelerinin farklı dokularda kendini yeniden gösterdiği olgularda
  • Radyoterapi planlamasında ve tedavinin değerlendirilmesinde

Galyum 68 PSMA ve Prostat Biyopsisi Arasında Ne Fark Vardır?

Galyum68 PSMA en sık metastaz şüphesiyle çekilir. Yani, hastanın prostat kanserinin farklı doku veya organlara yayılım yapıp yapmadığını bize gösterir. Prostat biyopsisinde ise prostattan doku alınır ve prostat kanserinin kesin tanısı konur. Kimi zaman prostat biyopsisine yardımcı olarak da kullanılabilir. Taramada elde edilen bulgular prostatın hangi bölgesinden biyopsi alınacağı konusunda üroloji hekimine bilgi verebilir.

Lutesyum 177 PSMA Nedir?

Metastatik prostat kanserinde uygulanan yeni nesil, hedefe yönelik bir tedavi yöntemidir. Akıllı moleküller olarak da adlandırılır. Galyum 68 PSMA’da edinilen bilgilerle Lutesyum 177 PSMA tedavisi planlanabilir. Aynı Galyum68 gibi Lutesyum 177 de radyoaktif bir maddedir. Ancak tedaviye yönelik bir maddedir. Lutesyum 177 ve PSMA bağlanarak hastaya damar yoluyla verilir.  Prostat kanseri hücrelerinin yayılımını durdurmak, azaltmak, tümörün boyutunu küçültmek amaçlanır. Ayrıca metastaza bağlı hastanın kemik ağrıları ve yorgunluğu bir nebze de olsa dindirilebilir.

Prostat kanseri hastalarının yaklaşık %3’ünde kanserin metastaz yapma riski bulunmaktadır. Prostat kanseri en sık kemiklere metastaz yapar.

Lutesyum 177 PSMA Hangi Durumlarda Yapılır?

Her prostat kanseri hastasında Lutesyum 177 PSMA tedavisine başvurulmaz. Hangi hastalarda bu yöntemi kullanmaktayız?

  • Prostat kanserinin metastaz yaptığı olgularda
  • Kemoterapi ve horman tedavisinin sonuç vermediği hastalarda
  • Hastanın kemoterapiyi tolere edemediği durumlarda

Lutesyum 177 PSMA 2-3 aylık aralıklarla 4-5 kez uygulanır. Hastaya ilave bir sorun getirmez.

Lutesyum 177 EDTMP Nedir?

Lutesyum 177 ve EDTMP maddeleri bağlanarak damar yoluyla hastaya verilir. Prostat kanserinin kemiklere metastaz yaptığı olgularda, hastanın ağrılarını azaltmak için kullanılan bir yöntemdir.

Hem Lutesyum 177 hem Galyum 68 radyoaktif maddelerdir. İşlem uygulanan kişinin 1 hafta boyunca gebelerle ve küçük çocuklarla yakın olmaması gerekir.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hasta koordinatörü ile iletişime geçin