Erkeklerde İdrar Kaçırma
  • 0

Erkeklerde İdrar Kaçırma

Erkeklerde idrar kaçırma 50 yaş üzeri erkeklerde karşılaştığımız bir durumdur. İdrar kaçırma, bireyin vücudundan isteği dışında idrar çıkması olarak ifade edilir. İdrar kaçırma bir hastalık değildir. Bir sağlık sorununun semptomlarından biridir. Yetişkin yaşta idrar kaçırma sorunuyla genelde kadınlarda karşılaşırız. Çok kez doğum yapmış ve yaşı ilerlemiş kadınlarda sık görülen bir durumdur idrar kaçırma. Öyle ki bunun artık yaşlanmanın getirdiği normal bir durum olduğunu düşünerek hekime başvurmayan kadınlarımız dahi vardır. Ancak bunun bir sağlık sorunu olduğu ve hekime mutlaka başvurup tedavisinin aranması gerektiği bilinmelidir. Kadınlardaki kadar sık görülmese de erkeklerde de idrar kaçırma şikayetleri olabiliyor. Erkeklerde idrar kaçırmaya en sık prostatla ilgili hastalıklar ve prostata yönelik yapılan tedaviler neden olmaktadır. Ayrıca doğumsal bir ürolojik anomali olan epispadias da idrar kaçırmaya yol açabilmektedir. Demans, Parkinson, Alzheimer gibi dejeneratif nörolojik hastalıklar da hem kadınlarda hem erkeklerde idrar kaçırmaya neden olabilen diğer sağlık sorunlarıdır.

Kadınlarda idrar kaçırma hakkında bilgi almak için tıklayınız!

Erkeklerde İdrar Kaçırma Neden Olur?

Prostat büyümesinin semptomlarından biri idrar kaçırmadır. Prostat büyümesi olgularında prostatın hacmi büyür ve bu büyüme idrar çıkışını daraltır. Nihayetinde kişi idrar yapmayla ilgili bir dizi sorunla karşılaşır. Hasta ya idrarı bir anda geldiği için tutamaz ya da idrarını bitirdikten sonra damlamalar devam eder. Prostat büyümesi tedavi edilebilir bir hastalıktır.

Prostat büyümesi hastalarımızı kliniğimizde HoLEP yöntemiyle başarıyla tedavi etmekteyiz.

HoLEP ameliyatıyla büyüyen prostat dokusu vücut dışına çıkarılır. İdrar yolundaki daralma ortadan kalkar. Hasta idrarını rahatça yapmaya ve tutmaya başlar. Bu ameliyatta prostatın sadece iç kısmı alınır. Kabuk kısmına dokunulmaz. Dolayısıyla prostat kanseri tedavisinde karşı karşıya kalabileceğimiz eksternal sfinkter adı verilen kas dokusuna zarar verme gibi bir risk de söz konusu olmaz. Yani ameliyat sonrasında hastada bir idrar kaçırma sorunuyla karşılaşmayı beklemeyiz.

Prostata komşu bir kas dokusu olan Eksternal sfinkter sayesinde idrarımızı tutabiliyoruz.

Uzun süre prostat büyümesi sorunu yaşamış, tanı ve tedavide geç kalmış bazı grup hastalarda mesanenin yapısında kalıcı değişmeler olabilir. Mesane hasar alabilir. Bu hastalarda prostat büyümesi tedavi edilse dahi mesanedeki sorunlardan dolayı idrar kaçırma devam edebilir.

Prostat kanseri ameliyatının komplikasyonlarından biri idrar kaçırmadır.  Prostat kanseri tedavisinde altın standart kanserli prostatın tamamen çıkarılmasıdır. Bu işlemin adı radikal prostatektomidir. Belirttiğimiz gibi prostat, idrarı tutmaya yarayan eksternal sfinkter kasına komşudur. Bu ameliyat esnasında bu kas dokusu hasar alabilir. Hastada idrar kaçırma gibi bir komplikasyon gelişebilir. Literatürde bu oran yüzde 2’dir.

Biz kliniğimizde prostat kanseri ameliyatını kapalı olarak gerçekleştiriyoruz. Hem laparoskopik cerrahi hem de robotik cerrahi ile hastalarımızı ameliyat edebiliyoruz. Kapalı yöntemde prostat ve çevre dokusu çok daha net ve büyük görülmektedir. Teknoloji cerrahi tecrübeyle birleşince böyle bir komplikasyon gelişme riski de oldukça düşük oluyor.

Yaşlanmaya bağlı gelişen dejeneratif nörolojik hastalıklar da idrar kaçırmaya neden olabilmektedir. Parkinson, demans, MS, Alzheimer bu hastalıklardan bazılarıdır.

Aşırı aktif mesane kadınlarda daha sık rastladığımız bir olgu olsa da erkeklerde de görülebilmektedir. Hastaların temel şikayeti ani idrara sıkışma hissidir. Bu grup hastaların nörolojik, hormonal ya da metabolik bir sağlık sorunu yoktur. Kişinin mesanesi bazı nedenlerde idrarı yeteri kadar depolayamaz. Büyük bir kısmı kadınlarda olmakla birlikte toplumun yaklaşık yüzde 15’inde görülmektedir.

Diyabet hastalarında mesanenin yapısında bozulmalar olabilir ve idrar kaçırma görülebilir.

Prostat kanseri ve çevresine yönelik yapılan radyoterapi tedavilerinde eksternal sfinkter kasına zarar verme ve idrar tutamamanın gelişme riski vardır.

Tanı

Tanıda idrar kaçırmaya neden olan sağlık problemini anlamak esastır. Elle yapılan prostat muayenesi ve alınan hasta öyküsü ile tanı koymak mümkün olabilir. Gerekli durumlarda kesin tanı için kan testleri, ürodinami, sistoskopi ve ultrasonografi gibi test ve tetkiklerden de yararlanılabilir.

Erkeklerde İdrar Kaçırmanın Tedavisi

Erkeklerde idrar kaçırma tedavi edilebilir bir olgudur. İdrar kaçırmanın nedenini tespit ettikten sonra tedavi planlanır. İdrar kaçırma prostat kanseri ameliyatının bir komplikasyonu olarak ortaya çıktıysa yapay (suni) sfinkter yöntemi uygulanır. Ameliyatla vücudun içine yerleştirilen yapay bir mekanizmayla idrar kaçırmanın önüne geçilir. Sling (askı) uygulaması ise uyguladığımız bir diğer yöntemdir. Yine bazı grup hastalarda (aşırı aktif mesane gibi) ilaç tedavisiyle de sonuç almak mümkündür.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hasta koordinatörü ile iletişime geçin