prostat büyümesi nedir
 • 0

İyi Huylu Prostat Büyümesi (BPH) Nedir ?

İyi Huylu Prostat büyümesi (BPH) tanımını yapmadan, önce prostat bezinin ne olduğuna ve ne iş yaptığına bakalım. Prostat bezi, erkeklerde idrar kesesinin hemen altında bulunmaktadır ve idrarın idrar kesesinden dışarı atıldığı idrar kanalını çevreler. Prostat bezinin ağırlığı 25-30 gram civarındadır.

Prostat bezi 40’lı yaşlardan itibaren giderek büyümeye başlar. Bu duruma iyi huylu prostat büyümesi denir. Prostat büyürken idrar yolunu tıkayarak idrar akışını engellemeye başlar. Bu hastalığın seyrinde, tıkanıklığın derecesine bağlı olarak hastalarda idrar yapmayla ilgili yakınmalar başlar.

Prostat Büyümesi Hastaları Hangi Şikayetle Doktora Başvurur ?

Tıkanmaya Bağlı Yakınmalar (Obstrüktif):

 • İdrar kuvvetinin ve kalınlığının azalması
 • İdrarı başlatmakta güçlük – idrar yapamama
 • Kesik kesik idrar yapma
 • İdrarın sonunda damlama
 • İdrarı tam boşaltamama hissi

İdrar Kesesinin Uyarılmasına Bağlı Yakınmalar (İrritatif):

 • Sık idrar yapma ( gündüz ve gece )
 • Ani idrar yapma isteği
 • İdrar yapma hissi oluştuğunda idrar kaçırma
 • İdrar yaparken yanma

prostat

Prostat Büyümesi BPH Tanısı  ?

 • Hastanın şikayeti
 • Parmakla Rektal Muayene (PRM)
 • Fizik muayene PSA testi
 • Kan testi
 • İdrar analizi
 • İdrar akış hızı / Uroflow
 • Ultrasonografik inceleme
 • Semptom skor sorgulanması: IPSS adında şikayetlerinizin puanlandırılmasıdır.
 • PMR (Postmiksiyonel rezidü) tayini: İdrar kesesinde kalan idrar miktarı
 • Ürodinami: Basınç-Akım çalışması: özel durumlarda yapılır.
 • Sistoskopi
 • İntravenöz ürografi veya Bilgisayarlı tomografi

İyi Huylu Prostat Büyümesi Hastalığının Tedavisi

Cerrahi Olmayan Tedaviler:

 • İzlem: Yaşam biçimi alışkanlıkları düzenlenir.
 • İlaçlarla tedavi: BPH semptomları kişinin günlük aktivitelerini ve yaşam kalitesini bozmaya başladığında tedaviye geçilir. Genellikle ilk seçenek ilaçlardır.

prostat

Minimal İnvaziv Tedaviler: Prostatik Stent

 • Prostatik Stent Uygulamaları: Ameliyat edilemeyecek olan hastalarda uygulanabilir.
 • Transüretral Prostat Rezeksiyonu (TURP): Transüretral Prostat Rezeksiyonu, iyi huylu prostat büyümesinin (BPH) cerrahi tedavisinde en sık uygulanan yöntemdir.

Greenlight Lazer

İşlem sırasında kanama yok denecek kadar az görülmektedir. Aspirin, coumadin benzeri kan sulandırıcı ilaçlar alan hastalarda ilaçları kesmeden uygulanabilmektedir. Sonda süresi ve yatış süresi daha kısadır.

prostat büyümesi lazer

HoLEP ve BipoLEP Enükleasyon

HoLEP’in açılımı Holmiyum lazer ile yapılan Prostat Enükleasyonu isimli cerrahi tekniktir.

HoLEP ve BipoLEP ameliyatları birbirine benzer teknikler ile uygulanmaktadır. Sadece kullanılan enerji faklıdır. HoLEP’de holmiyum lazer kullanılırken BipoLEP’de bipolar enerji kullanılmaktadır.

prostat büyümesi holep

Prostat Büyümesinin Acil Olarak Ameliyat Edilmesi Gereken Durumlar

 • Ani idrar tıkanması
 • İdrar yolu iltihabı
 • İdrar kesesi nörolojik bozuklukları
 • İdrar kesesi taşları
 • Böbrek bozuklukları

Faydalı İçerikler: Prostat Kanseri Nedir ?

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hasta koordinatörü ile iletişime geçin