Robotik Cerrahi

Robotik Cerrahi

Robotik cerrahide cerrah hastanın yanında olmayıp, hasta ile ayni odada ya da yan oda da olabilir. Robotun cerrah konsolunda ameliyatı idare etmektedir. Cerrah konsolda hastanın yanında olan hasta konsolunun 4 adet fonksiyonları arttırılmış 540 dereceye kadar hareket kabiliyeti sağlayabilen kolları yönetmektedir. Kollar el bileğini model almaktadır. 2000 li yıllarda robotik sistemler cerrahi alana girmiştir. Tüm dünyada oldukça heyecan verici teknolojik gelişim olarak karşılanmıştır. Robotik  sistemlerin geliştirilmesine ilk olarak 1970’li yıllarda NASA öncülüğünde başlanmıştır.  Hastayı  uzaktan kumanda ile uzayda tedavi edilebileceği düşüncesi ya da savaş sırasında savaş bölgesinde yapılamayacak ameliyatlar için  başlanmıştır. ilk  olarak 1997 yılında da Vinci robotik sistemin prototipi...

Daha Fazla
Şok Dalga Tedavisi (ESWT)

Şok Dalga Tedavisi (ESWT)

Ekstrakorporeal şok dalga tedavisi (Extracorporeal shock wave therapy-ESWT), vücut dışından gönderilen şok dalgalarının vücuda uygulamasını içeren bir tedavi yöntemidir. Düşük enerji yoğunluklu şok dalga terapisi ise anjiojenik özellikleri nedeniyle kronik yara tedavisinde, periferal nöropatide ve kardiyak iskemi tedavisinde kullanılmıştır. ESWT son yıllarda androlojide özellikle peyronie hastalığında ve erektil disfonksiyonda kullanılmaktadır. ESWT Ürolojide son 10 yıldır Erektil disfonksiyon (Peniste sertleşme  bozuklukları) tedavisinde kullanılmaktadır. Peniste yeni damar oluşumu sağlayarak ve penil  kök hücrelerinin harekete geçmesine neden olarak kanlanmayı artırması sonucu sertleşme sorunu tedavisinde yeni bir alternatif yaratmıştır. Erkek cinsel organı kanlanmasını yükselttiği, kan akışını arttırır, yeni kan damarlarının yaratılmasına yol açar. Hafif, orta,...

Daha Fazla
Erektil Disfonksiyon (Sertleşme Problemi)

Erektil Disfonksiyon (Sertleşme Problemi)

EREKTIL DISFONKSIYON (Sertleşme Problemi) Erektil disfonksiyon olarak da adlandırılan sertleşme sorunu, cinsel ilişki için yeterince sertlik sağlanamaması ya da sürdürülememesidir. Erkeklerde sertleşme sorunu sıklıkla karşılaşılan bir problemdir. Penis sertleşme sorunu yaş ile birlikte artış gösterir. Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği’ne (CETAD) göre, 40 yaş üzerindeki her iki erkekten biri sertleşme problemi ile karşılaşabilmektedir.Tüm erişkin erkek toplumunun %10-20’sinde görülmektedir. Bu oran yaşla birlikte artmaktadır. 40-70  yaşları arasında bu oran  %50 lere çıkmaktadır Erkek cinsel işlevi; beyin, hormonlar, duygular, sinirler, kaslar ve kan damarlarını içeren karmaşık bir süreçtir. Sertleşme sorunu, bunlardan herhangi biriyle ilgili bir sorundan kaynaklanabilir. Aynı şekilde, stres ve...

Daha Fazla
Çocukda Laparoskopi

Çocukda Laparoskopi

Ürolojik Laparoskopik Cerrahi Endoskopik cerrahi açık operasyon, yani vücuttaki organlara ulaşmak amacıyla büyük kesiler yapmak yerine, ufak deliklerden bir kamera ve cerrahi aletlerin vücut içerisine ilerletilmesi sayesinde batındaki organlara ulaşmayı hedefleyen cerrahidir. Endoskopik cerrahi ilk olarak prostat ameliyatları ile başlamıştır. Kapalı prostat ameliyatı adı verilen yöntemde penis ucunda idrar kanalından prostata ilerletilen endoskopik kamera ve ameliyat aletleri vasıtasıyla cerrahi yapmak mümkün olmuştur. Safra kesesi ameliyatındaki başarılı sonuçlar, hasta konforundaki artış tüm açık cerrahi operasyonların zamanla endoskopik (laparoskopik) yöntemlere terkine yol açmıştır. Endoskopik cerrahi ve laparoskopik cerrahi kolay bir yöntem değildir. Cerrah ellerini vücudun içerisine sokamadığı için aletlerle bütün operasyonu gerçekleştirmek zorundadır. Operasyonu üç boyutlu olarak görerek...

Daha Fazla
Upj Darlığı- Üreteropelvik Bileşke Darlığı

Upj Darlığı- Üreteropelvik Bileşke Darlığı

Böbreğin çıkışındaki kanalın dar olması nedeniyle böbrekte şişlik ile karakterize bir hastalıktır. çoğu zaman anne karnında yapılan ultrasonografi ile teşhis edilirken, ileri yaşlarda ağrı veya idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle hastalar başvurur. Ortalama 1500 çocukta 1 görülmektedir. Anne karnında saptanan böbrek büyümesinin (prenatal hidronefrozun) en sık nedeni böbrek çıkışı darlığı ya da üreteropelvik darlık (UPJ darlığı) dır. Hafif ve orta şiddette olan hidronefrozlar takip edilebilir. Ancak ağrısı, idrar yolu enfeksiyonu, hidronefrozda artışı veya böbrek fonksiyonunda azalması olan olgularda ameliyat gerekir. Şiddetli olmayan hidronefrozlarda bebeğin böbreğinin sağlığı genellikle korunur ve 5 yaşa kadar yakın takip yapılır çünkü özellikle ilk 2 yaş içinde kendiliğinden darlığın düzelme şansı...

Daha Fazla
Çocuklarda Varikosel (Adolesan Varikosel)

Çocuklarda Varikosel (Adolesan Varikosel)

Testisin içinde bulunduğu ve skrotum adı verilen torbalardaki toplar damarların genişlemesidir. Varikoselin bulunduğu testiste üç mekanizmaya bağlı hasar oluşur: ısı artışı, androjen yoksunluğu ve toksik metabolitlerin birikimi. Varikoseli olan çocukların %70’inde testis hacminde azalma görülebilir. Varikoseli olan 5 çocuktan birisinde ise kısırlık gelişme riski vardır. %90 oranında sol testiste izlenir ancak her iki taraflı da görülebilir Varikosel önlenebilir kısırlığın en sık nedenidir ve tedavisi eğer ergenlik döneminde yapılır ise en iyi yanıt alınabilir. Ameliyatın mikrocerrahi olarak yapılması önemlidir. Ameliyat başarısı en yüksek olan yöntem, tecrübeli ellerde kasık bölgesinden ve mikroskop altında yapılan (mikroskopik inguinal/subinguinal varikoselektomi) yöntemdir.

Daha Fazla
İdrar Yolu Enfeksiyonları

İdrar Yolu Enfeksiyonları

Sünnet derisi darlığı, kızlarda vajen dudaklarının yapışması, vezikoüreteral reflü (VUR), hidronefroz, UPJ darlığı sıklıkla görülen nesenleridir. Sünnet yapılması veya yapışıklıkların açılması, vezikoüreteral reflünün tedavi edilmesi, mesane içerisindeki fazla idrarın boşaltılması tek başına tedavide yeterli olabilir. Bazı çocuklarda uzun süreli düşük dozda koruyucu antibiyotik kullanılması da gerekebilir. Mutlaka ayrıntılı bir ürolojik inceleme yaptırılmalıdır. Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonundan korunmanın alternatif yolları:          İşemenin düzenli aralıklarla yapılmasını          Kabızlıktan kaçınmak          Yeterli sıvı tüketimi sağlamak          Gazlı veya şeker yükü fazla gıdalardan kaçınmak          Meyve ve sebzeye ağırlık vermek          Kız çocuklarını küvette yıkamamak          Erkek çocuklarda sünneti düşünmek          Oturaklı tuvaletleri kullanmak Çocuk oturaklarını...

Daha Fazla
Çocuklarda Varikosel (Adolesan Varikosel)

Çocuklarda Varikosel (Adolesan Varikosel)

Testisin içinde bulunduğu ve skrotum adı verilen torbalardaki toplar damarların genişlemesidir. Varikoselin bulunduğu testiste üç mekanizmaya bağlı hasar oluşur: ısı artışı, androjen yoksunluğu ve toksik metabolitlerin birikimi. Varikoseli olan çocukların %70’inde testis hacminde azalma görülebilir. Varikoseli olan 5 çocuktan birisinde ise kısırlık gelişme riski vardır. %90 oranında sol testiste izlenir ancak her iki taraflı da görülebilir Varikosel önlenebilir kısırlığın en sık nedenidir ve tedavisi eğer ergenlik döneminde yapılır ise en iyi yanıt alınabilir. Ameliyatın mikrocerrahi olarak yapılması önemlidir. Ameliyat başarısı en yüksek olan yöntem, tecrübeli ellerde kasık bölgesinden ve mikroskop altında yapılan (mikroskopik inguinal/subinguinal varikoselektomi) yöntemdir.

Daha Fazla
Yatak Islatma (Gece İdrar Kaçırma)

Yatak Islatma (Gece İdrar Kaçırma)

Çocuklarda gece altını ıslatma (enürezis nokturna) çok sık görülen bir durumdur. Kabaca 5 yaşındaki 100 çocuktan 15’inde görülmektedir. Ülkemizde tahminen bir milyon çocuğun altını ıslattığı düşünülmektedir. 5 yaş üzerindeki çocukların bir ayda iki kezden fazla yatak ıslatması tıbbi olarak yatak ıslatma olarak adlandırılır. Yaş arttıkça görülme sıklığı azalsa da ileri yaşlarda da gece altını ıslatma izlenebilir. Gece alt ıslatan çocukların mutlaka tecrübeli doktorlarca değerlendirilip önemli bir nedeni olup olmadığı araştırıldıktan sonra tedavi yollarına başvurulmalıdır. Tüm çocukların yaklaşık %15 ‘i 16 yaşına kadar yatak ıslatabilir. Özellikle anne babasında yatak ıslatma olan çocuklarda daha sık olarak bu rahatsızlık görülür. Temel olarak üç...

Daha Fazla
Posterior Üretral Valv (PUV):

Posterior Üretral Valv (PUV):

Posterior üretral valv olarak adlandırılan işemeyi engelleyen bu perdecikler çocukluk yaşlarının prostat hastalığı olarak da düşünülebilir.Böbrek yetmezliği ile sonuçlanabilecek önemli bir doğumsal hastalıktır. Çocukluk yaşı böbrek yetmezliğinin en önemli nedenlerinden biri idrar yolundaki valvdir. Endoskopik olarak ameliyat ile kapakçık açılabilir. Tedavisi cerrahidir. Tedavilere dirençli idrar kaçırmada akla gelmelidir. tanı: Işeme sistoüretrografisi ya da voiding sistoüretrografisi VCUG

Daha Fazla