Yaklasik 2 yil önce prostat sikayetleriyle babami Dr.Serdar Beye götürdüm. Gerekli tüm tetkiklerin sonunda prostat kanseri tanısı konuldu. Tanı ve ameliyat sürecinde sürekli bizi bilgilendirdi. Erken teşhisi sonucunda ameliyat sonrası kemoterapi ve radyoterapiye ihtiyaç duymadan babam iyileşti. Ameliyat  süreci boyunca iletişimi empatisi  ve desteği çok büyüktü. Her aşamada neler yaşayacağımızın bilgisini vermesi bizim için çok değerliydi. Bilgi, birikim ve iletişimi mükemmel.  İyi ki varsınız Serdar hocam daha nice hastalara çare olmanızı dilerim.

     

    Hasta koordinatörü ile iletişime geçin