E-Mail admin@serdaraykan.com

Adres Haydarpaşa Numune Hastanesi

İletişim Numarası (0216) 542 32 32

Sosyal Medya

+90 555 821 21 40
E-Randevu
Ulaşım

DOÇ. DR. SERDAR AYKAN

ÜROLOJİ ve ROBOTİK CERRAHİ UZMANI

Dr Serdar AYKAN (İstanbul, Türkiye) üroloji doçentidir. 1974 yılında Ankara’da dünyaya gelmiş olup ilk, orta ve lise öğrenimini burada tamamlamıştır. Tıp doktorluğu diplomasını ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ’nde 1998 yılında almıştır. Sırasıyla ÇANKIRI ILGAZ MUSAKÖY SAGLIK OCAĞI, Pratisyen Hekim (1998-1999) ve BOLU ÜNiVERSİTESİ DÜZCE TIP FAKÜLTESİ ANATOMİ ABD, Asistan Doktor (1999-2000) olarak görev yapmıştır. Üroloji asistanlığını ONDOKUZ MAYIS ÜNiVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ KLİNİĞİ’ nde, 2000-2006 yılları arasında tamamlamıştır.
Uzman olduktan sonra zorunlu hizmetini MUŞ BULANIK DEVLET HASTANESİ’ de, Uzman Doktor (2006-2007) ve vatani görevini de ELAZIG ASKER HASTANESİ’ de, Uzman Doktor (Tabib Teğmen) (2007-2008) tamamladıktan sonra İSTANBUL BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’ nde, Uzman Doktor (2007- 2018) olarak hastanenin ve üroloji kliniğinin kuruluş ve gelişim aşamasında 11 yıl görev almıştır. 2018 yılından sonra HAYDARPASA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’ nde uzman doktor olarak görevine devam etmekte iken 2019 DOÇENT ünvanı alarak eğitim görevlisi olmuştur ve halen aynı kurumda çalışmaya devam etmektedir.
Uzmanlık sonrasındaki yıllarda üro-onkoloji, endoüroloji, laparoskopik ve robotik cerrahi konusunda kendini geliştirmiş ve çalışmalar yapmıştır.

PROSTAT KANSERİ

Prostat kanseri erkeklerde deri kanserinden sonra en sık görülen kanserdir. Kansere bağlı ölümlerde ise ikinci sırada yer alır. PSA testi ile prostat kanserinin erken tanısı olasıdır. PSA testinin kullanılmaya başlamasıyla birlikte prostat kanserine bağlı ölüm oranlarında azalma (…)

PROSTAT KANSERİ

Prostat kanseri erkeklerde deri kanserinden sonra en sık görülen kanserdir. Kansere bağlı ölümlerde ise ikinci sırada yer alır. PSA testi ile prostat kanserinin erken tanısı olasıdır. PSA testinin kullanılmaya başlamasıyla birlikte prostat kanserine bağlı ölüm oranlarında azalma (…)

PROSTAT KANSERİ

Prostat kanseri erkeklerde deri kanserinden sonra en sık görülen kanserdir. Kansere bağlı ölümlerde ise ikinci sırada yer alır. PSA testi ile prostat kanserinin erken tanısı olasıdır. PSA testinin kullanılmaya başlamasıyla birlikte prostat kanserine bağlı ölüm oranlarında azalma (…)

PROSTAT KANSERİ

Prostat kanseri erkeklerde deri kanserinden sonra en sık görülen kanserdir. Kansere bağlı ölümlerde ise ikinci sırada yer alır. PSA testi ile prostat kanserinin erken tanısı olasıdır. PSA testinin kullanılmaya başlamasıyla birlikte prostat kanserine bağlı ölüm oranlarında azalma (…)

PROSTAT KANSERİ

Prostat kanseri erkeklerde deri kanserinden sonra en sık görülen kanserdir. Kansere bağlı ölümlerde ise ikinci sırada yer alır. PSA testi ile prostat kanserinin erken tanısı olasıdır. PSA testinin kullanılmaya başlamasıyla birlikte prostat kanserine bağlı ölüm oranlarında azalma (…)

Transperitoneal laparoscopic radikal prostatectomy
Retrocaval Ureter laparoscopic ureteroureterostomy

Transperıtoneal laparoscopıc radıcal cystectomy